Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Francuskie strefy ekologiczne

Francuskie strefy ekologiczne ZFE/ZCR i ZPA

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

We Francji od roku 2016 ustanowiono coraz więcej różnych rodzajów stref ekologicznych. Te strefy LEZ (LEZ = Low Emission Zone) można z grubsza podzielić na strefy stale obowiązujące i strefyobowiązujące tylko czasowo. Oznacza to albo stałe ograniczenie ruchu drogowego albo tylko czasowo obowiązujące ograniczenie.

Strefy, w których powstają stałe ograniczenia ruchu, nazywano do 2019 strefami ZCR (Zones à Circulation Restreinte). W tych strefach dodatkowo regulacje zostaną w większości przypadków zaostrzone w nadchodzących latach, tak że ruch będzie w coraz większym stopniu ograniczany.
Od 2020 roku coraz więcej stref ZCR zostanie przemianowane na strefy ZFE (Zone à Faibles Émissions), co odpowiada angielskiemu terminowi LEZ Low Emission Zone, które w związku z tym powiększą swoje obszary, a tym samym ruch może być bardziej ograniczony.

Strefy, w których ograniczenia obowiązują jedynie tymczasowo, nazywane są od 2017 z reguły strefami ZPA (Zones de Protection de l’Air), a więc „strefami ochrony powietrza”. W tych strefach, w pewnych warunkach pogodowych - gdy zanieczyszczenia przekraczają określone wartości graniczne – są aktywowane ograniczenia ruchu przy tzw. „szczytach zanieczyszczenia powietrza”. W nadchodzących latach zasady funkcjonowania strefy ZPA również zostaną zaostrzone, a więc także tutaj ruch drogowy będzie coraz bardziej ograniczany.
Jeżeli zależne od pogody strefy ZPA ustanawiane są nie tylko w miastach i regionach metropolitalnych, ale na obszarze całego departamentu francuskiego, wówczas strefa ZPA oznaczana jest jako ZPAd-Zone, gdzie „d“ oznacza departament.

Strefy ekologiczne ZFE/ZCR

Zdjęcie: początek i koniec strefy ekologicznej ZCR

Strefy ZFE (Zone à Faibles Émissions), które między 2016 a końcem 2019 były jeszcze nazywane strefami ZCR, są strefami utworzonymi na stałe, które ropoznawalne są poprzez znaki komunikacyjne. 
Utworzenie ZFE/ZCR we Francji leży w zakresie odpowiedzialności danego miasta lub gminy i jest uregulowane w krajowym rozporządzeniu Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016. Strefa może wejść w życie po sześciomiesięcznym okresie konsultacji, w której przewidziano również prawo zabrania głosu przez zainteresowane osoby.
Aby móc prowadzić pojazdy w strefach ekologicznych ZFE/ZCR zdefiniowanych przez miasta lub gminy we Francji, wymagana jest winieta Crit'Air, która jest przydzielana w 6 kategoriach.

Odpowiednie miasto lub gmina określa, które z klasy winiety Crit'Air kiedy mogą wjechać. Na dodatkowym znaku, pod właściwym znakiem ZFE/ZCR pokazane są dni i godziny, w których można wjechać posiadając konkretną winietę Crit'Air.

W dłuższym okresie czasu, coraz więcej kategorii winiet będzie wyłączanych z dostępu do stref ekologicznej, dzięki czemu w ciągu kilku lat tylko kategorie E i 1 będą mogły wjeżdżać.
W strefie ZFE/ZCR trwale wykluczone są konkretne kolory winiet i nie zależą od panujących warunków pogodowych. Strefy ZFE/ZCR i ZPA mogą jednak nakładać się na siebie. Jeżeli ze względu na warunki pogodowe w strefie ZPA zostaną wprowadzone zakazy jazdy, będą one miały wtedy zastosowanie również do strefy ZFE/ZCR. Wtedy regulacje z ZPA są również przenoszone do strefy ZFE/ZCR.
Jeżeli jednak strefa ZFE/ZCR nie znajduje się w strefie ZPA, przypadek ten nie może wystąpić, a zasady dla niej są niezmienne.

Strefy ochrony powietrza ZPA

Strefy ZPA („zones de protection de l’air – ZPA“) nie obowiązują na stałe, a są aktywne tylko w złych warunkach pogodowych i przy wysokim zanieczyszczeniu powietrza. Mogą one obejmować terytoria całych aglomeracji (po francusku nazywane "Metropolen") lub odnosić się do określonego obszaru geograficznego. Z tego względu z góry dokładnie określone są zarysy dla każdej strefy ochrony powietrza.
Z uwagi na fakt, że strefy ZPA są ważne tylko w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza, ograniczenia ruchu ustanowione w dekrecie stosuje się tylko wtedy, gdy przekroczone zostały określone limity zanieczyszczeń powietrza. Wtedy z ruchu zostają wyłączone niektóre kolory winiet w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Z wyprzedzeniem opracowano zalecenia dla każdej strefy ochronny powietrza, które kolory winiet zostają wykluczone w przypadku poważnego zanieczyszczenia powietrza. Jednak w konkretnym przypadku zanieczyszczenia powietrza decyzję w tej sprawie podejmuje zawsze najpierw prefekt departamentu.

Die in einer ZPA beschlossenen Verkehrseinschränkungen treten nicht am selben Tag in Kraft, an dem sie verkündet werden. Normalerweise werden sie am Nachmittag oder Abend für den nächsten Tag angekündigt. Die Fahrverbote gelten dann in der gesamten ZPA. Für den Fall, dass sich innerhalb der ZPA-Zone eine städtische ZCR-Zone befindet, werden deren Regeln während einer Luftverschmutzungsspitze überschrieben. Erst nach Ende der Luftverschmutzungsspitze gelten innerhalb der ZCR-Zone wieder deren ständige Verkehrseinschränkungen für Vignettenkategorien.

Przeważnie obszarowo rozległe strefy ochrony powietrza ZPA z reguły nie są oznakowane w ramach departamentu. W 95 departamentach Francji kontynentalnej dla osób pochodzących spoza zatem jest praktycznie niemożliwym poznanie dokładnego zasięgu strefy ekologicznej ZPA. Zgodnie z art. R411-19 francuskiego kodeksu drogowego, prefekt każdego departamentu jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji o ustanowieniu strefy ochrony powietrza wraz przepisami obowiązujących tam lokalnie. Po podjęciu decyzji o ustanowieniu strefy ZPA, zostanie ona zgodnie z prawem opublikowana w postaci Décret prefekta.

Ograniczenia ruchu określone dla ZPA nie wchodzą w życie tego samego dnia, w którym zostały ogłoszone. Zazwyczaj ogłaszane są one w godzinach popołudniowych lub wieczornych dla następnego dnia. Zakazy jazdy obowiązują wtedy w całej ZPA. W przypadku, gdy miejska strefa ZCR znajduje się w strefie ZPA, jej zasady zostaną nadpisane podczas szczytu zanieczyszczenia powietrza. Dopiero po zakończeniu szczytu zanieczyszczenia powietrza  w strefie ZCR zaczynają obowiązywać znowu stałe ograniczenia ruchu dla poszczególnych kategorii winiet.

Regionalne strefy ochrony powietrza ZPAd
ZPAd („zone de protection de l’air départementale – ZPAd“) są strefami ochrony powietrza, które mają zastosowanie do całego departamentu. Nie jest możliwe określenie z góry, w których lokalnych obszarach w obrębie ZPAd będą występowały ograniczenia ruchu ze względu na szczyt zanieczyszczenia powietrza. Pierwszy dekret przewiduje w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza konkretne ograniczenia w ruchu drogowym, które dopiero w przypadku konkretnego dekretu policji określą obszar w departamencie, w którym zostaną podjęte konkretne środki. Teoretycznie nawet cały departament może zostać objęty konkretnym środkiem, ale jest to stosunkowo mało prawdopodobne.
W każdym razie do kompetencji prefekta departamentu należy wprowadzenie w razie potrzeby zakazu prowadzenia pojazdów (np. w jednej lub kilku gminach, na autostradzie lub w całym departamencie) na podstawie danych dostarczonych przez regionalny instytut ochrony powietrza. W takich przypadkach rozstrzyga się również o winietach Crit'Air, które muszą być wykluczone z ruchu.

Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.