Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2020-01-09

Strefa niskiej emisji w Oksfordzie

75% emisji tlenku azotu w Oksfordzie jest powodowane przez sam ruch drogowy. Oprócz obecnej strefy niskiej emisji dla autobusów publicznych, w grudniu wejdzie w życie strefa niskiej emisji (strefa czerwona), która będzie aktywna codziennie od 7 do 19 . Poszczególne samochody, które nie spełniają pewnych standardów Euro, będą musiały zapłacić 10 funtów, aby wjechać do strefy. Od 2021/2022 r. zostanie wprowadzona ULEZ podobna do tej w Londynie.