Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2020-01-04

Bilans stref ekologicznych

W tym roku w Europie wejdą w życie nowe strefy ekologiczne. Zawsze trudno jest dokonać bilansu, ponieważ warunki pogodowe mają arbitralny wpływ na stężenie zanieczyszczeń. Jednakże pokazują przykłady jak np. strefa ekologiczna w Lizbonie, w jaki sposób zakazy jazdy dla pojazdów mogą mieć pozytywny wpływ na jakość powietrza: 20% redukcja PM10 od 2013 roku.