Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-11-09

Czy potrzebuję naklejki w Szwajcarii?

Od 15.01.2019 r. w Genewie mogą zostać wprowadzone zakazy prowadzenia pojazdów. Już przy planowanym przekroczeniu wartości dopuszczalnej pyłu drobnocząsteczkowego (>50µg/m3) najstarsze samochody od 6h do 22h mają być wyłączone z ruchu w całym mieście. Do celów kontrolnych kanton stworzył nową naklejkę z francuską naklejką jako model: "Stick'Air". Uznawana jest jednak również winieta francuska. Każdy, kto nie posiada naklejki, zostanie ukarany wysoką grzywną (CHF 500).