Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-08-12

Brno sprawdza jakość powietrza

Do tej pory w Republice Czeskiej jest tylko jedno miasto ze strefą ekologiczną (Praga). Jednak stolica nie jest jedynym wysoce zanieczyszczającym miastem w kraju! Według najnowszych badań, stężenia tlenku azotu są szczególnie wysokie w 9 dużych miastach. Obecnie w Brnie powstaje stacja pomiarowa do sprawdzania poziomu tlenków azotu i cząstek stałych.