Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-08-06

Toulouse Métropole przedstawia 4 scenariusze dla EPZ

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych miasto Tuluza zbada 4 proponowane scenariusze i ich wpływ na jakość powietrza. Jeżeli obszar wokół centrum będzie ograniczony i zabroniony do winiet 5 i 4, tlenki azotu zmniejszą się o 14,9 t/rok, a PM10 o 1,3 t/rok. Zgodnie z najbardziej ambitnym scenariuszem, w którym obszar ten znajdowałby się w obrębie obwodnicy, w tym autostrady A620, emisja tlenków azotu zmniejszyłaby się o 106t/rok, a emisja cząstek stałych PM-10 o 3,5t/rok. Ostateczny scenariusz zostanie określony w najbliższych miesiącach, w taki sposób żeby obszar ten mógł wejść w życie pod koniec 2020 r.