Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-07-21

Ultra-drobny pył jest kolejnym skandalem zdrowotnym.

Jakość powietrza jest kwestią, nad którą toczy się ożywiona debata w Europie, a władze mają ją teraz pod dobrą kontrolą. Dlatego też utworzono wiele stref ekologicznych. Zaobserwowano jednak tylko cząstki stałe PM-10 i tlenki azotu. Francuska agencja bezpieczeństwa ostrzega przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami: bardzo drobnym pyłem (<0,1 µm), który jest nawet mniejszy niż nasze komórki! Dyrektywa europejska musiała ją również uregulować!