Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-04-27

2019: Zły start w zakresie jakości powietrza w północnej Francji

Od początku roku powietrze w północnej Francji było gorsze niż w ubiegłym roku: 19 dni powyżej dozwolonej granicy, podczas gdy w 2018 r. w tym samym okresie było to 6 dni. W długim okresie (2008-2018) jakość powietrza uległa znacznej poprawie (-25% PM10 i -6% NOx). Zakłada się, że jest gorzej, ponieważ w ostatnich latach przekazano więcej informacji na ten temat, podkreśla ATMO. Jednakże obciążenie ozonem w rzeczywistości się pogorszyło. W związku z nadchodzącym latem należy spodziewać się kilku przypadków zanieczyszczenia powietrza.