Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-04-24

Opłata miejska w debacie w Paryżu

Pytanie zostało skierowane do kandydatów w wyborach lokalnych w Paryżu, ponieważ istnieje takowa już w Londynie. Mogłoby to być dodatkowym środkiem w stosunku do już istniejących zakazów prowadzenia pojazdów, ale miałoby to sens tylko wtedy, gdyby była egzekwowana przez metropolię Wielki Paryż w ramach Autoringbahn A86. Po kryzysie "Żółtego Zachodu" chce się jednak uniknąć niesprawiedliwego społecznie środka. Oferowane są alternatywy z możliwościami Park&Ride, jak również nagrody za zachowania przyjazne dla środowiska.