Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-03-30

Zanieczyszczenie powietrza wokół szkół jest niepokojące

Organizacja "Respire" przeprowadziła obszerne badanie jakości powietrza w szkołach paryskich. To, co wychodzi, jest dość niepokojące! W 85% szkół przekroczone są zalecane wartości graniczne WHO! W niektórych szkołach poziom tlenku azotu przekracza 90µg/m3 , choć dopuszczalna wartość graniczna wynosi 40µg/m3. Oto kolejny argument przemawiający za wprowadzeniem lub wzmocnieniem strefy ekologicznej na obszarze Paryża!