Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-03-28

Czy mobilne czujniki jakości powietrza są niezawodne?

Na rynku dostępnych jest coraz więcej czujników, dzięki czemu poszczególne osoby mogą z łatwością mierzyć jakość powietrza lub tlenek azotu, cząstki stałe i ozon w swoim otoczeniu. Nie ma jednak krajowych ani europejskich ram porównujących wiarygodność danych. Według badania przeprowadzonego przez francuskie Centralne Laboratorium Monitorowania Jakości Powietrza, pomiary wewnątrz pomieszczeń są najdokładniejsze, ale na zewnątrz lub w ruchu można je poprawić. Ostatecznie monitorowanie jakości powietrza jest działalnością zawodową, która powinna być prowadzona przez uznane organizacje!