Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-03-17

Za dieslem, wbrew przyszłości

W Niemczech nowa ustawa omija obecnie europejskie limity zanieczyszczeń. Ustawa stanowi, że ograniczenia w ruchu pojazdów z silnikami diesla wynikające z zanieczyszczenia powietrza, byłyby uzasadnione jedynie powyżej 50 µg/m3 dwutlenku azotu w powietrzu. Stanowi również, że zakazy nigdy nie powinny mieć wpływu na pojazdy spełniające wymogi normy EURO 6. Jednocześnie Francja dyskutuje nad tym, czy pojazdy z silnikami diesla mogą w przyszłości otrzymać identyfikator Crit'Air 1. Prawdziwe pytanie pozostaje: Dlaczego oba kraje inwestują tak wiele czasu w zmianę decyzji podjętych wiele lat temu celem ochrony środowiska oraz zdrowia ludzkiego, zamiast inwestować swoją energię w rozwój nowych technologii i dostosowanie miast do rentownej oraz wartej życia przyszłości?