Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-02-25

Środki podjęte przez prefekturę paryską

Dziś w Paryżu nie ma szczytowego zanieczyszczenia powietrza. Niemniej jednak prefekt zdecydował się utrzymać ograniczenia prędkości ruchu drogowego, tak aby poziomy pyłu zawieszonego nie przekraczały ponownie dopuszczalnych limitów.