Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-02-21

Jakość powietrza w Deux-Sèvres

Według Atmo Nouvelle-Aquitaine, jakość powietrza w obszarze Deux-Sèvres uległa poprawie. W perspektywie długoterminowej (od 2008 r.) wskaźnik tlenku azotu spadł o 26%, a wskaźnik pyłów zawieszonych o 35%. Tylko nieznacznie wzrósł poziom ozonu w tym okresie (+2%). Potrzebny jest jednak dalszy postęp, ponieważ zalecane przez WHO wartości graniczne dla pyłu zawieszonego są nadal przekraczane.