Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2019-02-19

Zanieczyszczenie powietrza w Szwajcarii

Ze względu na złe warunki pogodowe, powodem do niepokoju jest również zanieczyszczenie powietrza w Szwajcarii. Każdego roku pył zawieszony powoduje ok. 3000 ofiar śmiertelnych, z czego 27% przypada na spaliny transportu. Z tego powodu Genewa opracowała niedawno system plakietek ekologicznych, aby aktywować zakazy prowadzenia pojazdów w czasie szczytu zanieczyszczenia powietrza. Nadal brakuje rozporządzenia wykonawczego szczegółowo opisującego system.