Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2018-12-15

Jakie rozwiązania w zakresie podatku od emisji CO2?

Podatek od emisji CO2 rządu francuskiego zawiódł po silnej mobilizacji, ponieważ był postrzegany jako niesprawiedliwość. Państwo musi teraz ponownie przemyśleć system i nie ograniczać go już do gospodarstw domowych i konsumentów. Przemysł naftowy i producenci samochodów muszą stać się częścią rozwiązania, aby wydostać się z paliw kopalnych. Ponadto planowanie przestrzenne musi być zintegrowane z procesem refleksji celem zmniejszenia używania samochodów.