Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2018-11-12

Wysokie zanieczyszczenie powietrza w Afryce

Jeśli chodzi o narażenie na działanie pyłu zawieszonego, sytuacja w Afryce wydaje się być szczególnie niepokojąca. 100% dzieci poniżej 5 roku życia jest narażonych na działanie pyłu zawieszonego na poziomie wyższym niż zalecany przez WHO. Ogólnie szacuje się, że jedna czwarta wszystkich zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia jest spowodowana zanieczyszczeniem powietrza. Istnieje pilna potrzeba działania według WHO!