Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2018-11-06

Satelita do pomiaru jakości powietrza

W ramach programu Meteorological Operational (Metop) dwa satelity już monitorują skład atmosfery (dwutlenek węgla, metan, ozon, amoniak itp.). Trzeci, "Metop-C", wkrótce uzupełni system. Zebrane dane pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób działalność człowieka wpływa na jakość powietrza i klimat.