Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2018-10-25

Strefa dla pieszych przy Sekwanie w Paryżu

Od września 2016 roku miasto Paryż postanowiło przekształcić brzegi rzek wzdłuż Sekwany w pasy ruchu bez samochodów, co wywołało liczne protesty. Wyrok Sądu Administracyjnego został potwierdzony w odwołaniu i uchyla dekrety miasta. Powodem tego jest przesunięcie ruchu na pobocza, obciążenie których nie zostało doszacowane w badaniu analizującym skutki. Miasto, które chce ograniczyć korzystanie z samochodu, powinno teraz pomyśleć o innych ramach prawnych, w taki sposób, żeby strefa dla pieszych była zgodna z prawem.