Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2018-10-14

Rakotwórcze emisje z silników diesla

Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły kompromis w sprawie  zaostrzenia dyrektywy dotyczącej czynników rakotwórczych i mutagenów. Teraz szkodliwe emisje diesli nie mogą przekraczać między innymi 0,05mg/m3. Ogółem UE oczekuje, że 20 milionów najbardziej dotkniętych pracowników będzie lepiej chronionych, oraz że zapobiegnie się 100 000 zgonom związanym z rakiem.