Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2018-10-12

Rozbudowa strefy ZCR w Paryżu

Od lipca 2019 roku pojazdy z winietą Crit'Air 4 nie będą mogły jeździć w Paryżu. Ponadto zakazy wjazdu pojazdów powinny być teraz stosowane w większym obszarze Paryża, np. w przypadku pojazdów bez winiet lub z Crit'Air 5. Zakaz ten dotyczyłby 187.000 pojazdów, z wyłączeniem ruchu turystycznego i handlowego. Burmistrzowie 80 zainteresowanych gmin spotkają się w dniu 15 listopada 2019 r. celem zatwierdzenia przepisu, który mógłby wejść w życie w lipcu 2019 r.