Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2018-10-02

Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska wnoszą sprawę do sądu we Francji

Dzisiaj 78 organizacji ekologicznych złoży skargę do Rady Państwa. W lipcu 2017 r. najwyższy sąd administracyjny skazał już władze francuskie za nieprzestrzeganie limitów określonych w dyrektywie UE. Ponadto według Komisji Europejskiej przedstawione w kwietniu plany strategiczne na rzecz zwalczania zanieczyszczenia powietrza nie są wystarczająco ambitne. Obecnie żąda się kar pieniężnych w wysokości 100.000 euro dziennie, a skarżący apelują między innymi o pilne wprowadzenie nowych stref ekologicznych.