Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2018-09-14

Europejski Trybunał Obrachunkowy ostrzega przed zanieczyszczeniem powietrza

W swoim sprawozdaniu w sprawie działań na rzecz zwalczania zanieczyszczenia powietrza w Europie Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że dopuszczalne wartości graniczne znacznie przekraczają wartości zalecane przez WHO. Niemniej jednak w 22 państwach członkowskich są one nadal przekraczane. Postępowanie przeciwko państwom członkowskim zostało wszczęte, ale procedury trwały ponad siedem lat. UE musi działać szybciej, koncentrować się na podnoszeniu świadomości obywateli i zapewnić lepsze informacje na temat istniejących programów finansowania.