Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Nowości 2018-09-01

Maroko zobowiązuje się do zwalczania zanieczyszczenia powietrza

Koszty zdrowotne i ekonomiczne zanieczyszczenia powietrza szacuje się na 1 % PKB. Maroko jest świadome tego problemu i w maju ubiegłego roku uruchomiło krajowy program poprawy jakości powietrza na lata 2017-2030. Plan ten ma być obecnie wdrażany na szczeblu regionalnym.