Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Crit-Air.fr Nowości 2018-08-23

Strefa bardzo niskiej emisji Londyn

Miasto Londyn zarezerwuje drogę dla pojazdów niskoemisyjnych (elektrycznych lub hybrydowych). Faza testowa rozpoczyna się w kwietniu 2019 r. na małym odcinku drogi moczarowej "Moor Lane" (poniżej 400 m). W zależności od wyników, inne części miasta mogą również zostać później dotknięte tym problemem. Środek ten stanowi uzupełnienie środków już obowiązujących, takich jak opłata za wjazd do miasta w wysokości 11,20 EUR, która pozwoli im wjechać do miasta w ciągu tygodnia co umożliwia zmniejszyć emisję tlenku azotu.