Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Bezpłatny transport publiczny w Strasburgu

Po zeszłotygodniowym zanieczyszczeniu powietrza przewodniczący Sieci Transportu Miejskiego w Strasburgu opowiedział się za wypróbowaniem bezpłatnego transportu lokalnego w przypadku zanieczyszczenia powietrza. Metropolia musiałaby zwiększyć dotacje - które obecnie stanowią 68% kosztów całkowitych - na trwale darmowy transport lokalny, co oznaczałoby dodatkowe koszty w wysokości 52 mln euro rocznie.