Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Informacje wewnętrzne Pył i NOx

Pyły i tlenki azotu wpływają na nasze zdrowie

Poprzez wprowadzenie winiety francuski rząd ma nadzieję, że możliwie szybko zostaną osiągnięte odpowiednie unijne wytyczne dotyczące zanieczyszczeń powietrza oraz zdrowia ludności.
Poprzez sprzężenie kategorii Crit’Air z europejskimi normami emisji spalin (EURO-Norma 1-6d) oraz datą pierwszej rejestracji pojazdów nastąpi, zdaniem rządu, szybka redukcja substancji szkodliwych. Szczególnie oczekiwany jest odczuwalny spadek tlenków azotu (NOx), pyłów (PM), węglowodorów (HC) i tlenków węgla (CO).