Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Informacje ogólne Plakietka francuska i polityka

Powstanie i polityczne ramy francuskiej plakietki

Francuska plakietka powstała w ramach francuskiej ustawy w sprawie przełomu energetycznego i służy przede wszystkim zmniejszeniu poziomu zanieczyszczenia powietrza we Francji. Projekt plakietki francuskiej, który pierwotnie miał wejść w życie 01.01.2016 r., został przesunięty o pół roku, aby przedłużyć czas na dyskusję narodowych francuskich ministerstw z władzami i organizacjami lokalnymi.

Plakietka francuska została wprowadzona po serii działań podjętych przez francuskie instytucje rządowe. Działania te obejmują w szczególności trzeci plan ochrony środowiska i zdrowia na okres 2015-2019, plan redukcji poziomu pyłów w powietrzu na okres 2010-2015, plan awaryjny dotyczący jakości powietrza z 2012 r. oraz plan ochrony atmosfery z dn. 12.02.2015.

Już w 1998 r. we Francji wprowadzono pierwszą zieloną plakietkę ekologiczną „Pastille verte“, dzięki której pojazdom najbardziej przyjaznym środowisku zezwalano na jazdę także w czasie, gdy poziom zanieczyszczenia powietrza był wysoki. Jednak z różnych przyczyn plakietkę wycofano w 2012 r.
Zgodnie z rozporządzeniem krajowym w sprawie plakietki francuskiej (Décret 2016-858 z dn. 29.06.2016 r.) plakietka francuska przyznawana jest w sześciu kategoriach i kolorach. Ma to na celu rozróżnienie najbardziej przyjaznych środowisku i najnowszych pojazdów od starszych i starych pojazdów, które zanieczyszczają środowisko.

„Certyfikat powietrza“ plakietki francuskiej wskazuje, czy dany pojazd spełnia poszczególne kryteria, takie jak odpowiedni poziom emisji substancji zanieczyszczających powietrze i efektywności energetycznej. Jako substancje zanieczyszczające powietrze należy tutaj rozumieć co najmniej pyły i tlenki azotu (NOx). Francuska plakietka jest zatem porównywalna z niemiecką winietą ekologiczną i niemiecką  niebieską plakietką.
Plakietkę francuską można już teraz nabyć w naszym sklepie.

Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.