Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Informacje ogólne Bez plakietki francuskiej - zakaz wjazdu

Zakaz wjazdu – pojazdy nieposiadające plakietki francuskiej

Następujące pojazdy nie zaliczają się do żadnej kategorii. Oznacza to, że następujące pojazdy nie otrzymają plakietki francuskiej:

  • wszystkie samochody osobowe, które zostały zarejestrowane przed 01.01.1997 r.;
  • wszystkie pojazdy użytkowe <3,5 t, które zostały zarejestrowane przed 01.10.1997 r.;
  • wszystkie dwu-, trzy- i czterokołowe lekkie pojazdy silnikowe, które zostały zarejestrowane przed 01.06.2000 r.;
  • wszystkie samochody ciężarowe i autobusy, które zostały zarejestrowane przed 01.10.2001 r.

Zakazy wjazdu obowiązują nawiasem mówiąc, o ile nie podano inaczej, zawsze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, chociaż nie jest to zaznaczone na dodatkowym znaku.
Dla starych autobusów M2 i M3 oraz samochodów ciężarowych N2 i N3 zakaz wjazdu do strefy ekologicznej obowiązuje jednak od poniedziałku do niedzieli, jeżeli pojazdy te zostały zarejestrowane przed 01.10.2001 r.

Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.