Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Wysokie kary pieniężne w przypadku braku winiety Crit‘Air lub nieprawidłowej winiety Crit‘Air

W przypadku braku lub fałszywej winiety Crit’Air od 01.07.2017 obowiązywać będą kary grzywny, które są zależne od typu pojazdu. Kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów muszą liczyć się z wyższymi karami pieniężnymi niż kierowcy samochodów osobowych czy motocykli.

  • 68 euro dla samochodów osobowych i wszystkich innych pojazdów (naruszenie „kara- kategoria 3“)
  • 135 euro dla samochodów ciężarowych i autobusów (naruszenie „kara-kategoria 4“)

Jeżeli kwota mandatu nie zostanie uiszczona najpóźniej w ciągu 45 dni, wówczas „kara-kategorii 3“ wzrasta do kwoty 180 euro, a „kara-kategorii 4“ do 375 euro.

Ważne informacje dla obcokrajowców: W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.
W szczególności na uwagę zasługuje fakt, iż kara pieniężna w wysokości 68 euro dla kierowcy samochodu osobowego nieposiadającego winiety Crit‘Air nie zawiera opłat manipulacyjnych, które byłyby dodatkowo naliczone przez francuskie organy. Jeżeli w najbliższej przyszłości dojdzie do takiej sytuacji, kara dla kierowcy samochodu osobowego również wyniesie powyżej 70 euro.
Dlatego nieopłacenie mandatu może skutkować orzeczeniem w ramach postępowania egzekucyjnego kary aresztu nie tylko wobec kierowcy samochodu ciężarowego i autobusu, ale także samochodu osobowego.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.