Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Crit-Air.fr Informacje dotyczące winiety Crit’Air Winieta Crit’Air Informacje dotyczące winiety Crit’Air

Informacje dotyczące francuskiej winiety Crit’Air

01.07.2016 r. wprowadzono we Francji winietę ekologiczną o nazwie Crit‘Air. Winieta dostępna jest w 6 kategoriach i kolorach, w zależności od daty rejestracji pojazdu, efektywności energetycznej i ilości wydzielanych przez pojazd spalin.
W ten sposób, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, zostanie zmniejszony poziom emisji spalin i zanieczyszczeń powietrza, wspierane będzie użytkowanie nowych i energooszczędnych pojazdów, jak również stare, zanieczyszczające środowisko pojazdy będą stopniowo wykluczane z ruchu drogowego. Dzięki winiecie Crit‘Air przede wszystkim zredukowany zostanie poziom emisji tlenków azotu (NOx) oraz pyłów.
Podział pojazdów według ich typu na samochody ciężarowe, autobusy, samochody osobowe i inne pojazdy w ramach winiety Crit‘Air uregulowany jest w Décret n° 2016-858 z dn. 29.06.2016 r.

W dniu 1.07.2016 wprowadzono obowiązek posiadania na pojeździe winiety Crit’Air na wjazd do strefy ekologicznej w Paryżu. Podążyły za tym kolejne miasta i gminy, takie jak Grenoble, Lyon, Lille, Strasburg i Tuluza, i uregulowały wprowadzenie winiety Crit'Air w swoich dekretach. Za brak winiet obowiązują mandaty od 68 do 375 euro. Dotyczy to również pojazdów niezarejestrowanych we Francji.
Przegląd wszystkich stref ekologicznych we Francji i ich różnych przepisów można znaleźć tutaj.

Tutaj zamówicie francuską winietę Crit'Air dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.