Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji

Winieta Crit‘ Air jest wymagana prawie we wszystkich dużych miastach!

Dalsze Strefy Niskiej Emisji (LEZ) zostaną wprowadzone we Francji w 2020 – Bądź na bieżąco informowany!

Coraz więcej stałych i czasowych stref ekologicznych (LEZ) wprowadzanych we Francji

We Francji od 2020 zostaną wprowadzone kolejne stałe oraz uzależnione od pogody strefy ekologiczne. Informacje bieżące z dnia 28.03.2020 r. tutaj.
W odpowiedzi na szczyty zanieczyszczenia powietrza w wielu miastach odpowiedzialne władze coraz częściej aktywują tymczasowe strefy ekologiczne. W roku 2019 wprowadzono zakazy wjazdu w 10 miastach, takich jak Lyon, Marsylia, Paryż, Strasburg oraz w całym departamencie Isère.
Już od lipca 2017 kierowcy we francuskich strefach ekologicznych muszą posiadać na pojeździe ważną plakietkę francuską. Dostępna w 6 kolorach winieta Crit'Air rozróżnia stare pojazdy od nowych w klasach EURO od 0 do 6.

Teraz także w 2020 roku zostaną utworzone dalsze nowe stałe i tymczasowe strefy ekologiczne LEZ (strefy niskiej emisji), które mogą również obejmować cały departament lub być rozszerzeniem już istniejących stałych stref. Dotyczy to w szczególności departamentów Loary (Saint-Etienne) i regionu Pays de la Loire oraz innych metropolii, takich jak Avignon i Nancy.
Najnowsze informacje można znaleźć tutaj oraz w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones.

Ustanowione w największych francuskich miastach i gminach (aglomeracjach) strefy ZPA (strefy ekologiczne uzależnione od pogody) będą nadal rozwijane także w 2020 i będą wymagały coraz większej uwagi ze strony lokalnego i europejskiego transportu gospodarczego i turystycznego. Głównym tego powodem jest fakt, że status tych stref ekologicznych może ulec zmianie w ciągu 24 godzin, a na plakietki francuskiej Crit'Air, które są ważne w innych okolicznościach, mogą zostać nałożone zakazy wjazdu. Konkretnie oznacza to, że wcześniej zatwierdzone kategorie winiet nagle nie będą już mogły wjeżdżać, a także można nałożyć wysokie kary i zatrzymać pojazd na trasie.
Także ustanowione głównie w większych miastach stale obowiązujące strefy ZCR, również w 2020 wymagają uwagi, ponieważ od 2020 nie tylko zostaną one przemianowane na strefy ZFE (Zone a faibles émissions), ale także często będą rozszerzane i powiększane.

Codzienny i aktualny status uprawnienia do wjazdy do stref ekologicznych we Francji i wielu innych krajach europejskich można oglądać w czasie rzeczywistym - jak również podgląd na następny dzień - w bezpłatnej aplikacji Green-Zones.

Od 01.07.2016 r. w Paryżu obowiązują zaostrzone przepisy odnoszące się do strefy ekologicznej ZCR (Zones à Circulation Restreinte), które nie tylko zabraniają wjazdu wielu starszym pojazdom w godzinach od 8 do 20, ale także wprowadzają obowiązek kategoryzacji winietą Crit‘Air dla wszystkich pozostałych pojazdów ...
Od 27.11.2017 także w metropolii Tuluza obowiązuje czasowa strefa ekologiczna ZPA. Przy przejeździe przez tę strefę ekologiczną pojazdy powinny posiadać winietę Crit’Air, ponieważ już po 3 dniach zanieczyszczenia powietrza mogą zostać ogłoszone zakazy wjazdu, które bez ważnej winiety mogą prowadzić do 365 euro mandatu ...
Od 01.11.2017 w Strasburgu znajduje się tymczasowa strefa ekologiczna ZPA.  Na wjazd do strefy ekologicznej właściciele pojazdów potrzebują winietę ekologiczną Crit Air, ponieważ tymczasowe zakazy wjazdu pojazdów mogą zostać wprowadzone w każdej chwili i doprowadzić do wysokich kar ...
We Francji od 1.07.2016 tworzone są przez miasta i metropolie tzw. strefy ekologiczne ZCR i ZPA. Podstawą prawną jest krajowy dekret Crit'Air z dnia 29.06.2016 i francuski kodeks ruchu drogowego ...

Najnowsze informacje o francuskiej winiecie, stref ekologicznych i zanieczyszczeń powietrza

Francuskie strefy ekologiczne ZCR i ZPA

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

Utworzone we Francji strefy ekologiczne można podzielić na dwa rodzaje stref.
Jedną, w której wprowadzane są ograniczenia ruchu i drugą, która ma chronić powietrze. Strefy do ograniczenia ruchu nazywane są "Strefami ograniczenia ruchu", w skrócie "ZCR". Strefy, które mają chronić powietrze, nazywane są "Strefami ochrony powietrza", w skrócie "ZPA".

Strefy ekologiczne ZCR
Utworzenie strefy ZCR podlega we Francji każdorazowo odpowiedniemu miastu albo gminie i jest regulowane krajowym rozporządzeniem Décret ZCR 2016-847 z dnia 28.06.2016. Po 6-miesięcznym ustawowym okresie konsultacji, który przewiduje także prawo głosu objętych nią osób, strefa może wejść w życie. Aby móc wjechać do utworzonych przez miasta i gminy stref ekologicznych ZCR we Francji wymagana jest winieta Crit'Air, która może być przydzielona w 6 kategoriach. Więcej informacji i szczegóły dotyczące regulacji wjazdów tutaj.

Strefy ochrony powietrza ZPA
W przeciwieństwie do stref ZCR "Strefy ochrony powietrza" - po francusku „Zones de protection de l’air (ZPA) - nie są stałe i dotyczą wspólnot gminnych i aglomeracji (w języku francuskim "metropolie"). Ustalane są one albo dla aglomeracji (np. w Grenoble) albo dla całych geograficznych obszarów (Dolina Arve).
Te strefy obowiązują tylko w przypadku wyżu zanieczyszczenia powietrza. Oznacza to, że ograniczenia ruchu obowiązują tylko wtedy, jeśli określone granice emisji dla pyłów i tlenków azotu są przekroczone przez wiele dni. Z tego wynika jakie kolory winiet w jakim dniu mogą wjechać do strefy. Regulacje te są inne w zależności od stref ZPA i metropolii. Gdy sytuacja pogodowa się poprawi, to ograniczenie w strefie ochrony powietrza przestaje obowiązywać. Więcej informacji i szczegóły dotyczące regulacji wjazdów tutaj.

Francuska winieta "Certificat qualité de l'air"
Wprowadzona 01.07.2016 r. we Francji winieta Crit’Air obejmować będzie 6 różnych kategorii / kolorów. Plakietką francuską obowiązuje dla każdego rodzaju pojazdów we wszystkich francuskich strefach ekologicznych. Stare pojazdy, niezależnie od typu, nie otrzymają żadnej winiety i w ciągu dnia nie będą mogły wjeżdżać do strefy ekologicznej  ...
Zdjęcia francuskiej winiety Crit’Air i związane z nimi znaki drogowe francuskich stref ekologicznych  są dostępne do pobrania w różnych formach i wielkościach plików ...
Przy zamawianiu francuskiej plakietki francuskiej dla pojazdów zarejestrowanych w tym kraju może nasunąć się kilka pytań, na które odpowiedzi znajdują się poniżej ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Wielokrotnie zakup samej francuskiej winiety ekologicznej Crit’Air już nie wystarcza.Czynnikiem decydującym jest w wielu przypadkach to, do których stref wjeżdżać mogą posiadacze danego koloru plakietki francuskiej oraz w które dni oraz w jakich godzinach dane typy pojazdów mają zakaz przejazdu. Więcej na temat  usług informacyjnych Green-Zones w czasie rzeczywistym znajduje się tutaj ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Niemiecka plakietka ekologiczna przewidziana jest dla pojazdów spełniających normę Euro-4 i jej posiadanie jest konieczne, aby móc wjechać do niemieckiej strefy ekologicznej. Informacje na temat niemieckiej plakietki ekologicznej dostępne są w 21 językach. Plakietki można nabyć u nas przez 24 h ...
Dajemy Państwu przegląd różnych rodzajów plakietek, które są używane przez krajowe instytucje w tematach pyłków, tlenków azotu, elektro, CO2 i środowiska. Zaopatrzymy Państwa w wymagane plakietki i winiety każdego z krajów w Europie ...
Tlenki azotu i pył, przede wszystkim z samochodów z silnikiem diesla, to przyczyna wprowadzenia we Francji stref ekologicznych ZCR i plakietki francuskiej. Każdy, kto chce się dowiedzieć, w jaki sposób działają tlenki azotu i pył oraz jak szkodzą zdrowiu, znajdzie tu szczegółowe informacje ...
Na ponad 40 europejskich stronach internetowych i w ponad 20 językach Green-Zones publikuje informacje na temat pyłów/tlenków azotu, środowiska i CO2 oraz spowodowanych tworzeniem stref ekologicznych ograniczeń w ruchu w krajach europejskich ...