Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

We Francji wprowadzono winietę Crit’Air!

Już ponad 27 stref ekologicznych uchwalonych we Francji – wysokie mandaty za brak winiet Crit'Air!

Zamieszanie z różnymi rodzajami stref ekologicznych we Francji – ruch tranzytowy i turystyka zagrożona mandatami

W roku 2017 we Francji utworzono już 28 stałych (ZCR) i uzależnionych od warunków pogodowych (ZPA) stref ekologicznych.

Od lipca 2017 roku kierowcy muszą na swoich pojazdach posiadać do coraz więcej francuskich stref ekologicznych ważną winietę Crit'Air. Dostępna w 6 kolorach winieta Crit'Air ma rozróżnić stare pojazdy od nowych i z czasem przegonić z takich miast jak Paryż, Strasburg, Grenoble, Lyon, itd. te z normami EURO 0 do 5.

Po tym, jak miasto Paryż już zaczęło wykluczać z ruchu winiety Crit'Air 5, w roku 2018 prawdopodobnie podążą za nim kolejne duże miasta, takie jak Strasburg i Grenoble.

Ponadto w 2018 r. powstaną również nowe strefy ekologiczne, z których każda będzie obejmować cały departament i wejdzie w życie w zależności od poziomu zanieczyszczenia powietrza.
Należą do nich w szczególności departamenty wokół odpowiednich miast powiatowych Orleans, Chartres, La Roche-sur-Yon, Annecy, Chambery i wiele innych.

Utworzone dodatkowo w dużych miastach i aglomeracjach (metropoliach) strefy ZPA (strefy ekologiczne zależne od pogody) wymagają także dużej uwagi od lokalnej i europejskiej spedycji jak i ruchu turystycznego, ponieważ status tych stref ekologicznych w przeciwieństwie do stale obowiązujących stref ZCR może zmienić się w przeciągu 24 godzin i mogą zostać ogłoszone zakazy wjazdu dla winiet Crit'Air, które w innym czasie są dozwolone.

Oznacza to że wcześniej uprawnione do wjazdu kategorie winiet nagle nie mogą już wjeżdżać i mogą spotkać się z wysokimi karami jak i zakazem dalszej jazdy.
Dzienny i aktualny status uprawnień do wjazdu dla stref ekologicznych we Francji otrzymają Państwo w Green-Zones w czasie rzeczywistym jak i dla dnia następnego tutaj na naszej stronie jak i w trasie poprzez aplikację Green-Zones.
Tutaj można sprawdzić aktualny status wjazdu dla stref ekologicznych: Paryż ZCR, Paryż ZPA, Grenoble ZCR, Grenoble ZPA, Lille ZPA, Lille ZCR, Strasburg ZCR, Strasburg ZPA, Lyon ZPA, Tuluza ZPA.

Od 01.07.2016 r. w Paryżu obowiązują zaostrzone przepisy odnoszące się do strefy ekologicznej ZCR (Zones à Circulation Restreinte), które nie tylko zabraniają wjazdu wielu starszym pojazdom w godzinach od 8 do 20, ale także wprowadzają obowiązek kategoryzacji winietą Crit‘Air dla wszystkich pozostałych pojazdów ...
Od 27.11.2017 także w metropolii Tuluza obowiązuje czasowa strefa ekologiczna ZPA. Przy przejeździe przez tę strefę ekologiczną pojazdy powinny posiadać winietę Crit’Air, ponieważ już po 3 dniach zanieczyszczenia powietrza mogą zostać ogłoszone zakazy wjazdu, które bez ważnej winiety mogą prowadzić do 365 euro mandatu ...
Od 01.11.2017 w Strasburgu znajduje się tymczasowa strefa ekologiczna ZPA.  Na wjazd do strefy ekologicznej właściciele pojazdów potrzebują winietę ekologiczną Crit Air, ponieważ tymczasowe zakazy wjazdu pojazdów mogą zostać wprowadzone w każdej chwili i doprowadzić do wysokich kar ...
W lipcu 2017 cały departament Gironde, wraz ze stolicą Bordeaux, stały się strefami ochrony powietrza. W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest uprawniony do zlecenia obowiązku posiadania winiety Crit'Air oraz wyłączenia winiety klasy 5 i dalszych klas winiet z ruchu drogowego ...
W czerwcu 2017 cały departament Delta Rodanu (Bouches-du-Rhône) ze stolicą Marsylia zostały ogłoszone strefami ochrony powietrza. W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest obecnie w stanie narzucić obowiązek posiadania winiety Crit'Air, wykluczyć winiety klasy 4 i 5 lub inne klasy z ruchu drogowego ...
W sierpniu 2017 cały departament Hérault ze stolicą Montpellier zostały ogłoszone strefami ochrony powietrza. W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest obecnie w stanie narzucić obowiązek posiadania winiety Crit'Air i wykluczyć winiety klasy 4 i 5 lub inne klasy z ruchu drogowego  ...
W listopadzie 2017 cały departament Sabaudii (Savoie), wraz ze stolicą Chambery, stały się strefami ochrony powietrza. W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest uprawniony do zlecenia obowiązku posiadania winiety Crit'Air oraz wyłączenia winiety klasy 5 i dalszych klas winiet z ruchu drogowego  ...
W październiku 2017 cały departament Isère ze stolicą Grenoble zostały ogłoszone strefami ochrony powietrza. W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest obecnie w stanie narzucić obowiązek posiadania winiety Crit'Air i wykluczyć winiety klasy 4 i 5 lub inne klasy z ruchu drogowego  ...
W październiku 2017 r. cały departament Wandea (Vendee) i jego stolica La Roche-sur-Yon zostały ogłoszone strefami ochrony powietrza. W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt może narzucić obowiązek posiadania winiet Crit'Air lub wykluczyć z ruchu pojedyncze a nawet wszystkie wysokie klasy winiet  ...
W listopadzie 2017 cały departament Eure-et-Loir ze stolicą Chartres zostały ogłoszone strefą ochronny powietrza. W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest obecnie w stanie narzucić obowiązek posiadania winiety Crit'Air i wykluczyć winiety klasy 4 i 5 z ruchu drogowego ...
W listopadzie 2017 cały departament Puy-de-Dôme ze stolicą Clermont-Ferrand zostały ogłoszone strefą ochronny powietrza. W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest uprawniony do zlecenia obowiązku posiadania winiety Crit'Air oraz wyłączenia winiety klasy 5 i dalszych klas winiet z ruchu drogowego ...
We Francji od 1.07.2016 tworzone są przez miasta i metropolie tzw. strefy ekologiczne ZCR i ZPA. Podstawą prawną jest krajowy dekret Crit'Air z dnia 29.06.2016 i francuski kodeks ruchu drogowego ...

Najnowsze wiadomości na temat Crit'Air, stref ekologicznych i zanieczyszczeń powietrza

Francuskie strefy ekologiczne ZCR i ZPA

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

Utworzone we Francji strefy ekologiczne można podzielić na dwa rodzaje stref.
Jedną, w której wprowadzane są ograniczenia ruchu i drugą, która ma chronić powietrze. Strefy do ograniczenia ruchu nazywane są "Strefami ograniczenia ruchu", w skrócie "ZCR". Strefy, które mają chronić powietrze, nazywane są "Strefami ochrony powietrza", w skrócie "ZPA".

Strefy ekologiczne ZCR
Utworzenie strefy ZCR podlega we Francji każdorazowo odpowiedniemu miastu albo gminie i jest regulowane krajowym rozporządzeniem Décret ZCR 2016-847 z dnia 28.06.2016. Po 6-miesięcznym ustawowym okresie konsultacji, który przewiduje także prawo głosu objętych nią osób, strefa może wejść w życie. Aby móc wjechać do utworzonych przez miasta i gminy stref ekologicznych ZCR we Francji wymagana jest winieta Crit'Air, która może być przydzielona w 6 kategoriach. Więcej informacji i szczegóły dotyczące regulacji wjazdów tutaj.

Strefy ochrony powietrza ZPA
W przeciwieństwie do stref ZCR "Strefy ochrony powietrza" - po francusku „Zones de protection de l’air (ZPA) - nie są stałe i dotyczą wspólnot gminnych i aglomeracji (w języku francuskim "metropolie"). Ustalane są one albo dla aglomeracji (np. w Grenoble) albo dla całych geograficznych obszarów (Dolina Arve).
Te strefy obowiązują tylko w przypadku wyżu zanieczyszczenia powietrza. Oznacza to, że ograniczenia ruchu obowiązują tylko wtedy, jeśli określone granice emisji dla pyłów i tlenków azotu są przekroczone przez wiele dni. Z tego wynika jakie kolory winiet w jakim dniu mogą wjechać do strefy. Regulacje te są inne w zależności od stref ZPA i metropolii. Gdy sytuacja pogodowa się poprawi, to ograniczenie w strefie ochrony powietrza przestaje obowiązywać. Więcej informacji i szczegóły dotyczące regulacji wjazdów tutaj.

Wprowadzona 01.07.2016 r. we Francji winieta Crit’Air obejmować będzie 6 różnych kategorii / kolorów. Winieta Crit’Air obowiązuje dla każdego rodzaju pojazdów we wszystkich francuskich strefach ekologicznych. Stare pojazdy, niezależnie od typu, nie otrzymają żadnej winiety i w ciągu dnia nie będą mogły wjeżdżać do strefy ekologicznej  ...
Zdjęcia francuskiej winiety Crit’Air i związane z nimi znaki drogowe francuskich stref ekologicznych  są dostępne do pobrania w różnych formach i wielkościach plików ...
Przy zamawianiu francuskiej winiety Crit‘Air dla pojazdów zarejestrowanych w tym kraju może nasunąć się kilka pytań, na które odpowiedzi znajdują się poniżej ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Wielokrotnie zakup samej francuskiej winiety ekologicznej Crit’Air już nie wystarcza.Czynnikiem decydującym jest w wielu przypadkach to, do których stref wjeżdżać mogą posiadacze danego koloru winiety Crit’Air oraz w które dni oraz w jakich godzinach dane typy pojazdów mają zakaz przejazdu. Więcej na temat  usług informacyjnych Green-Zones w czasie rzeczywistym znajduje się tutaj ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Niemiecka plakietka ekologiczna przewidziana jest dla pojazdów spełniających normę Euro-4 i jej posiadanie jest konieczne, aby móc wjechać do niemieckiej strefy ekologicznej. Informacje na temat niemieckiej plakietki ekologicznej dostępne są w 21 językach. Plakietki można nabyć u nas przez 24 h ...
Dajemy Państwu przegląd różnych rodzajów plakietek, które są używane przez krajowe instytucje w tematach pyłków, tlenków azotu, elektro, CO2 i środowiska. Zaopatrzymy Państwa w wymagane plakietki i winiety każdego z krajów w Europie ...
Tlenki azotu i pył, przede wszystkim z samochodów z silnikiem diesla, to przyczyna wprowadzenia we Francji stref ekologicznych ZCR i winiety Crit‘Air. Każdy, kto chce się dowiedzieć, w jaki sposób działają tlenki azotu i pył oraz jak szkodzą zdrowiu, znajdzie tu szczegółowe informacje ...
Na ponad 40 europejskich stronach internetowych i w ponad 20 językach Green-Zones publikuje informacje na temat pyłów/tlenków azotu, środowiska i CO2 oraz spowodowanych tworzeniem stref ekologicznych ograniczeń w ruchu w krajach europejskich ...