Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Winieta Crit‘ Air jest wymagana prawie we wszystkich dużych miastach!

Dalsze Strefy Niskiej Emisji (LEZ) zostaną wprowadzone we Francji w 2020 – Bądź na bieżąco informowany!

Coraz więcej stałych i czasowych stref ekologicznych (LEZ) wprowadzanych we Francji

We Francji od 2020 zostaną wprowadzone kolejne stałe oraz uzależnione od pogody strefy ekologiczne. Informacje bieżące z dnia 06.11.2019 r. tutaj.
W odpowiedzi na szczyty zanieczyszczenia powietrza w wielu miastach odpowiedzialne władze coraz częściej aktywują tymczasowe strefy ekologiczne. W roku 2019 wprowadzono zakazy wjazdu w 10 miastach, takich jak Lyon, Marsylia, Paryż, Strasburg oraz w całym departamencie Isère.
Już od lipca 2017 kierowcy we francuskich strefach ekologicznych muszą posiadać na pojeździe ważną winietę Crit'Air. Dostępna w 6 kolorach winieta Crit'Air rozróżnia stare pojazdy od nowych w klasach EURO od 0 do 6.

Teraz także w 2020 roku zostaną utworzone dalsze nowe stałe i tymczasowe strefy ekologiczne LEZ (strefy niskiej emisji), które mogą również obejmować cały departament lub być rozszerzeniem już istniejących stałych stref. Dotyczy to w szczególności departamentów Loary (Saint-Etienne) i regionu Pays de la Loire oraz innych metropolii, takich jak Avignon i Nancy.
Najnowsze informacje można znaleźć tutaj oraz w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones.

Ustanowione w największych francuskich miastach i gminach (aglomeracjach) strefy ZPA (strefy ekologiczne uzależnione od pogody) będą nadal rozwijane także w 2020 i będą wymagały coraz większej uwagi ze strony lokalnego i europejskiego transportu gospodarczego i turystycznego. Głównym tego powodem jest fakt, że status tych stref ekologicznych może ulec zmianie w ciągu 24 godzin, a na winiety Crit'Air, które są ważne w innych okolicznościach, mogą zostać nałożone zakazy wjazdu. Konkretnie oznacza to, że wcześniej zatwierdzone kategorie winiet nagle nie będą już mogły wjeżdżać, a także można nałożyć wysokie kary i zatrzymać pojazd na trasie.
Także ustanowione głównie w większych miastach stale obowiązujące strefy ZCR, również w 2020 wymagają uwagi, ponieważ od 2020 nie tylko zostaną one przemianowane na strefy ZFE (Zone a faibles émissions), ale także często będą rozszerzane i powiększane.

Codzienny i aktualny status uprawnienia do wjazdy do stref ekologicznych we Francji i wielu innych krajach europejskich można oglądać w czasie rzeczywistym - jak również podgląd na następny dzień - w bezpłatnej aplikacji Green-Zones.

Od 01.07.2016 r. w Paryżu obowiązują zaostrzone przepisy odnoszące się do strefy ekologicznej ZCR (Zones à Circulation Restreinte), które nie tylko zabraniają wjazdu wielu starszym pojazdom w godzinach od 8 do 20, ale także wprowadzają obowiązek kategoryzacji winietą Crit‘Air dla wszystkich pozostałych pojazdów ...
Od 27.11.2017 także w metropolii Tuluza obowiązuje czasowa strefa ekologiczna ZPA. Przy przejeździe przez tę strefę ekologiczną pojazdy powinny posiadać winietę Crit’Air, ponieważ już po 3 dniach zanieczyszczenia powietrza mogą zostać ogłoszone zakazy wjazdu, które bez ważnej winiety mogą prowadzić do 365 euro mandatu ...
Od 01.11.2017 w Strasburgu znajduje się tymczasowa strefa ekologiczna ZPA.  Na wjazd do strefy ekologicznej właściciele pojazdów potrzebują winietę ekologiczną Crit Air, ponieważ tymczasowe zakazy wjazdu pojazdów mogą zostać wprowadzone w każdej chwili i doprowadzić do wysokich kar ...
W lipcu 2017 cały departament Gironde, wraz ze stolicą Bordeaux, stały się strefami ochrony powietrza. W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest uprawniony do zlecenia obowiązku posiadania winiety Crit'Air oraz wyłączenia winiety klasy 5 i dalszych klas winiet z ruchu drogowego ...
W czerwcu 2017 cały departament Delta Rodanu (Bouches-du-Rhône) ze stolicą Marsylia zostały ogłoszone strefami ochrony powietrza. W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest obecnie w stanie narzucić obowiązek posiadania winiety Crit'Air, wykluczyć winiety klasy 4 i 5 lub inne klasy z ruchu drogowego ...
W sierpniu 2017 cały departament Hérault ze stolicą Montpellier zostały ogłoszone strefami ochrony powietrza. W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest obecnie w stanie narzucić obowiązek posiadania winiety Crit'Air i wykluczyć winiety klasy 4 i 5 lub inne klasy z ruchu drogowego  ...
W listopadzie 2017 cały departament Sabaudii (Savoie), wraz ze stolicą Chambery, stały się strefami ochrony powietrza. W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest uprawniony do zlecenia obowiązku posiadania winiety Crit'Air oraz wyłączenia winiety klasy 5 i dalszych klas winiet z ruchu drogowego  ...
W październiku 2017 cały departament Isère ze stolicą Grenoble zostały ogłoszone strefami ochrony powietrza. W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest obecnie w stanie narzucić obowiązek posiadania winiety Crit'Air i wykluczyć winiety klasy 4 i 5 lub inne klasy z ruchu drogowego  ...
W październiku 2017 r. cały departament Wandea (Vendee) i jego stolica La Roche-sur-Yon zostały ogłoszone strefami ochrony powietrza. W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt może narzucić obowiązek posiadania winiet Crit'Air lub wykluczyć z ruchu pojedyncze a nawet wszystkie wysokie klasy winiet  ...
W listopadzie 2017 cały departament Eure-et-Loir ze stolicą Chartres zostały ogłoszone strefą ochronny powietrza. W przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest obecnie w stanie narzucić obowiązek posiadania winiety Crit'Air i wykluczyć winiety klasy 4 i 5 z ruchu drogowego ...
W listopadzie 2017 cały departament Puy-de-Dôme ze stolicą Clermont-Ferrand zostały ogłoszone strefą ochronny powietrza. W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza prefekt jest uprawniony do zlecenia obowiązku posiadania winiety Crit'Air oraz wyłączenia winiety klasy 5 i dalszych klas winiet z ruchu drogowego ...
We Francji od 1.07.2016 tworzone są przez miasta i metropolie tzw. strefy ekologiczne ZCR i ZPA. Podstawą prawną jest krajowy dekret Crit'Air z dnia 29.06.2016 i francuski kodeks ruchu drogowego ...

Najnowsze wiadomości na temat Crit'Air, stref ekologicznych i zanieczyszczeń powietrza

Francuskie strefy ekologiczne ZCR i ZPA

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

Utworzone we Francji strefy ekologiczne można podzielić na dwa rodzaje stref.
Jedną, w której wprowadzane są ograniczenia ruchu i drugą, która ma chronić powietrze. Strefy do ograniczenia ruchu nazywane są "Strefami ograniczenia ruchu", w skrócie "ZCR". Strefy, które mają chronić powietrze, nazywane są "Strefami ochrony powietrza", w skrócie "ZPA".

Strefy ekologiczne ZCR
Utworzenie strefy ZCR podlega we Francji każdorazowo odpowiedniemu miastu albo gminie i jest regulowane krajowym rozporządzeniem Décret ZCR 2016-847 z dnia 28.06.2016. Po 6-miesięcznym ustawowym okresie konsultacji, który przewiduje także prawo głosu objętych nią osób, strefa może wejść w życie. Aby móc wjechać do utworzonych przez miasta i gminy stref ekologicznych ZCR we Francji wymagana jest winieta Crit'Air, która może być przydzielona w 6 kategoriach. Więcej informacji i szczegóły dotyczące regulacji wjazdów tutaj.

Strefy ochrony powietrza ZPA
W przeciwieństwie do stref ZCR "Strefy ochrony powietrza" - po francusku „Zones de protection de l’air (ZPA) - nie są stałe i dotyczą wspólnot gminnych i aglomeracji (w języku francuskim "metropolie"). Ustalane są one albo dla aglomeracji (np. w Grenoble) albo dla całych geograficznych obszarów (Dolina Arve).
Te strefy obowiązują tylko w przypadku wyżu zanieczyszczenia powietrza. Oznacza to, że ograniczenia ruchu obowiązują tylko wtedy, jeśli określone granice emisji dla pyłów i tlenków azotu są przekroczone przez wiele dni. Z tego wynika jakie kolory winiet w jakim dniu mogą wjechać do strefy. Regulacje te są inne w zależności od stref ZPA i metropolii. Gdy sytuacja pogodowa się poprawi, to ograniczenie w strefie ochrony powietrza przestaje obowiązywać. Więcej informacji i szczegóły dotyczące regulacji wjazdów tutaj.

Wprowadzona 01.07.2016 r. we Francji winieta Crit’Air obejmować będzie 6 różnych kategorii / kolorów. Winieta Crit’Air obowiązuje dla każdego rodzaju pojazdów we wszystkich francuskich strefach ekologicznych. Stare pojazdy, niezależnie od typu, nie otrzymają żadnej winiety i w ciągu dnia nie będą mogły wjeżdżać do strefy ekologicznej  ...
Zdjęcia francuskiej winiety Crit’Air i związane z nimi znaki drogowe francuskich stref ekologicznych  są dostępne do pobrania w różnych formach i wielkościach plików ...
Przy zamawianiu francuskiej winiety Crit‘Air dla pojazdów zarejestrowanych w tym kraju może nasunąć się kilka pytań, na które odpowiedzi znajdują się poniżej ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Wielokrotnie zakup samej francuskiej winiety ekologicznej Crit’Air już nie wystarcza.Czynnikiem decydującym jest w wielu przypadkach to, do których stref wjeżdżać mogą posiadacze danego koloru winiety Crit’Air oraz w które dni oraz w jakich godzinach dane typy pojazdów mają zakaz przejazdu. Więcej na temat  usług informacyjnych Green-Zones w czasie rzeczywistym znajduje się tutaj ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Niemiecka plakietka ekologiczna przewidziana jest dla pojazdów spełniających normę Euro-4 i jej posiadanie jest konieczne, aby móc wjechać do niemieckiej strefy ekologicznej. Informacje na temat niemieckiej plakietki ekologicznej dostępne są w 21 językach. Plakietki można nabyć u nas przez 24 h ...
Dajemy Państwu przegląd różnych rodzajów plakietek, które są używane przez krajowe instytucje w tematach pyłków, tlenków azotu, elektro, CO2 i środowiska. Zaopatrzymy Państwa w wymagane plakietki i winiety każdego z krajów w Europie ...
Tlenki azotu i pył, przede wszystkim z samochodów z silnikiem diesla, to przyczyna wprowadzenia we Francji stref ekologicznych ZCR i winiety Crit‘Air. Każdy, kto chce się dowiedzieć, w jaki sposób działają tlenki azotu i pył oraz jak szkodzą zdrowiu, znajdzie tu szczegółowe informacje ...
Na ponad 40 europejskich stronach internetowych i w ponad 20 językach Green-Zones publikuje informacje na temat pyłów/tlenków azotu, środowiska i CO2 oraz spowodowanych tworzeniem stref ekologicznych ograniczeń w ruchu w krajach europejskich ...