Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Milieuzones in Frankrijk Franse milieuzones

De Franse milieuzones ZFE/ZCR en ZPA

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

In Frankrijk zijn sinds 2016 steeds meer verschillende soorten milieuzones ingevoerd. Deze LEZ-milieuzones (LEZ = Low Emission Zone) kunnen grofweg worden onderverdeeld in permanente zones en tijdelijke zones. Dit betekent een permanente verkeersbeperking of een tijdelijke beperking.

Zones met permanente verkeersbeperkingen werden tot 2019 meestal ZCR-zones genoemd (Zones à Circulation Restreinte). Bovendien worden in deze zones de regels de komende jaren meestal aangescherpt, zodat het verkeer steeds beperkter wordt.
Vanaf 2020 zullen steeds meer ZCR-zones worden omgedoopt tot ZFE-zones (Zone à Faibles Émissions), wat overeenkomt met de Engelse LEZ Low Emission Zones, die hun gebieden kunnen uitbreiden en het verkeer verder kan beperken.

Zones waarin beperkingen slechts tijdelijk van toepassing zijn, worden sinds 2017 meestal ZPA-zones (Zones de Protection de l'Air) genoemd, dus "luchtbeschermingszones". In deze zones worden in bepaalde weersomstandigheden, wanneer schadelijke stoffen de voorgeschreven limieten overschrijden, verkeersbeperkingen toegepast tijdens een zogenaamde "luchtvervuilingspiek". De regels van een ZPA-zone zullen over de komende jaren ook worden aangescherpt, zodat ook hier het verkeer steeds beperkter wordt.
Als weersafhankelijke ZPA-zones niet alleen in steden en grootstedelijke gebieden worden ingevoerd, maar in het volledige gebied van een Frans departement wordt een ZPA-zone aangeduid als ZPAd-zone, waar de "d" staat voor département.

De ZFE/ZCR-milieuzones

Foto: Begin en einde van een ZCR milieuzone

De ZFE-zones (Zone à Faibles Émissions), die van 2016 tot eind 2019 nog ZCR zones werden genoemd zijn vast ingevoerde zones die herkenbaar zijn aan verkeersborden.
De invoering van een ZFE/ZCR in Frankrijk wordt door de betreffende stad of gemeente gedaan en wordt geregeld overeenkomstig de nationale verordening Décret ZCR 2016-847  van 28-6-2018. Na een wettelijke testfase van 6 maanden, waarin ook het recht van inspraak van betroffen personen geldt, kan de zone in werking treden.
Om in de door de steden en gemeenten in Frankrijk vastgelegde ZFE/ZCR-milieuzones te mogen rijden, heeft u een Crit'Air vignet nodig, dat in 6 categorieën wordt uitgegeven.

De betreffende stad of gemeente legt vast welke vignettenklassen wanneer in de milieuzone mogen rijden. Op een onderbord worden onder het ZCR-bord de dagen en tijdstippen vastgelegd waarin men met bepaaldevignetten in de zone mag rijden.
Een vignet kan eventueel ook extra voordelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld bepaalde parkeerplaatsen die door de schoonste klassen mogen worden gebruikt. Dit beslist echter elke gemeente of stad in Frankrijk zelf.
Op langere termijn worden steeds meer categorieën vignetten van de milieuzone geweigerd, zodat in enkele jaren alleen nog maar categorieën E en 1 in de zone mogen rijden.

In een ZFE/ZCR-zone worden vignettenkleuren beetje bij beetje uitgesloten en zijn niet weersafhankelijk. Echter kan het voorkomen dat de ZFE/ZCR- en ZPA-zone overlappen. Wanneer er binnen een ZPA-zone door het weer rijverboden worden ingevoerd, gelden deze ook voor de ZFE/ZCR-zone. De regels van de ZPA-zone gelden dan dus ook voor de ZFE/ZCR-zone.
Als de ZFE/ZCR-zone echter niet in een ZPA-zone ligt, veranderen de regels niet.

De ZPA-luchtkwaliteitszones

ZPA-zones ("zones de protection de l’air – ZPA") gelden niet de hele tijd, maar gelden alleen tijdens slecht weer of bij sterke luchtvervuiling. Ze kunnen een gebieden van grote gemeentes omvatten (in het Frans "métropole") of over een bepaald geografisch gebied liggen. De grenzen van elke luchtbeschermingszone zijn daarom vooraf precies vastgelegd.
Omdat ZPA-zones alleen in het geval van een luchtvervuilingspiek geldig zijn, gelden de verkeersbeperkende regels alleen wanneer de voorgeschreven grenswaarden voor luchtvervuiling worden overschreden. Dan worden er bepaalde kleuren vignetten van het verkeer uitgesloten om de emissies van schadelijke stoffen te verminderen. Voor elke luchtbeschermingszone wordt er vooraf advies gegeven welke kleuren vignetten in het geval van zware luchtvervuiling niet in de zone mogen rijden. Echter wordt dit in het concreet geval van luchtvervuiling altijd eerst door de prefect van een departement besloten. 

De grootste ZPA-luchtbeschermingszones binnen een departement zijn doorgaans niet uitgestippeld. In de 95 departementen op het Franse vasteland is het daarom voor bezoekers bijna onmogelijk om de precieze grenzen van een ZPA-milieuzone te herkennen. Overeenkomstig artikel R411-19 van de Franse verkeerswet wordt het besluit om een luchtbeschermingszone met lokale regels in te richten door de prefect van het betreffende departement gedaan. De invoering van een ZPA-zone wordt middels een Décret van de prefect wettelijk bekend gemaakt.

De in de ZPA ingevoerde verkeersbeperkingen gelden niet vanaf de eerste dag dat deze aangekondigd worden. Doorgaans worden ze in de middag of avond voor de volgende dag aangekondigd. De rijverboden gelden in het gehele gebied van de ZPA. In het geval dat er zich binnen de ZPA-zone een stedelijke ZCR-zone bevindt, worden de regels hiervan tijdens een luchtvervuilingspiek overschreven. Pas na het einde van een luchtvervuilingspiek gelden binnen de ZCR-zone weer de vaste verkeersbeperkingen voor de vignettencategorieën.

De ZPAd: regionale luchtbeschermingszones
ZPAd ("zone de protection de l’air départementale – ZPAd") zijn luchtbeschermingszones die in een geheel departement gelden. In welke lokale gebieden binnen de ZPAd er op basis van een luchtvervuilingspiek verkeersbeperkingen ingevoerd worden, is vooraf niet vastgelegd. De betreffende besluit voorziet in het geval van een luchtvervuilingspiek concrete verkeersbeperkingen, die in een concreet besluit van de politie het gebied binnen het departement bepaald waarin de maatregelen worden getroffen. Theoretisch kan een geheel departement van een concrete maatregel worden getroffen, maar dit is relatief onwaarschijnlijk.
In elk geval is de betreffende prefect van een departement verantwoordelijk op grond van de gegevens van het regionale luchtbeschermingsinstituut rijverboden in te voeren wanneer dit nodig is (bijvoorbeeld in een of meerdere gemeentes, op een autosnelweg of binnen het gehele departement). Ook wordt er over de Franse vignetten die in dit geval niet aan het verkeer mogen deelnemen beslist. 

Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.