Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Vind uw huidige toegangsstatus in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing (oranje).
Vind de huidige toegangsstatus voor uw gewenste milieuzone in de Green-Zones App: ingang toegestaan (groen), rijverbod (rood) of waarschuwing voor een rijverbod (oranje).

De ZPA-luchtbeschermingszone Lyon

Al vanaf 12-12-2016 is er in Lyon een ZPA-luchtbeschermingszone (Zone de Protection de l’Air). Eerst golden er in de zone rijverboden op grond van het Crit’Air vignet en even en oneven kentekens.
Ook in het geval van een luchtvervuilingspiek werden voertuigen zonder Crit’Air vignet van het verkeer uitgesloten. Voertuigen met de slechtste Crit’Air categorieën werden samen met hun kenteken uitgesloten (bijv. waren even nummers op een dag toegestaan en oneven nummers op een andere dag). Voertuigen met betere Crit’Air klassen werden niet verboden.
Inmiddels is er op 16-11-2017 door de prefect van het Franse departement Rhône een besluit ondertekend waarin nieuwe maatregelen die in het geval van een luchtvervuilingspiek gelden staan.

Op 17-11-2017 maakte de prefect deze lijst aan mogelijke maatregelen in een persbericht bekend. De ZPA-luchtbeschermingszone wordt bij een weersafhankelijke aankondiging door de betreffende prefect in werking gezet. Voertuigen worden nu niet meer op grond van hun oneven en even kentekens van het verkeer uitgesloten, maar alleen nog maar op grond van Crit’Air klassen, om in het geval van een luchtvervuilingspiek het aantal milieuvervuilende voertuigen in het verkeer te verminderen. Hierbij kunnen dan de Crit’Air klassen 4 en 5 en voertuigen zonder vignet onder het rijverbod vallen.

Lyon bevindt zich in het departement Rhône (nr. 69) in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. De hoofdstad van de regio, waar ook de prefect gevestigd is, heeft meer dan 513.000 inwoners op rond 48 km².
Om op steeds weer optredende luchtvervuilingspieken voorbereid te zijn is er in Lyon een tijdelijk geldige milieuzone (ZPA) ingevoerd die bij aanhoudende luchtvervuiling voor alle voertuigen overeenkomstig het besluit N°69-2017-11-16-002 vanaf 23-11-2017 verplicht is.

Luchtfoto van de stad Lyon

Het ontbreken van een vignet of het negeren van de verkeersbeperking wordt met een boete van 69 tot 375 euro bestraft. Het bedrag kan bij betaling ter plaatse lager uitvallen. Basis hiervoor zijn artikelen L.325-1 tot L.325-3 en R.411-19 van de Franse verkeerswet.

In het geval van een luchtvervuilingspiek treden de maatregelen in meerdere fases in werking.
Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPA-luchtbeschermingszone met 20 km/u moet worden verminderd.
Als een van de eerder genoemde schadelijke stoffen in de daarop volgende dagen altijd nog over de genoemde grenswaarden liggen, kan dit rijverboden voor alle voertuigen tot gevolg hebben. De voertuigen die niet over een geldig Crit'Air vignet bezitten (dit wil zeggen geen vignet of niet de juiste categorie) van het verkeer worden uitgesloten.

De grenzen van de milieuzone Lyon

Alle wegen binnen de steden Lyon en Villeurbanne liggen in het gebied van de ZPA-luchtbeschermingszone Lyon. De rijverboden gelden niet op de hoofdwegen A6, A7, A42 en de tunnel op de A6 door de berg “Fourvière” en enkele zijwegen, die in het besluit N°69-2017-11-16-002 op pagina 7 staan opgesomd.

Tabellarisch overzicht over de milieuzone

Naam van de milieuzone:
Milieuzone Lyon ZPA - Frankrijk
Milieuzone geldig sinds:
12-12-2016
Soort milieuzone:
Weersafhankelijke luchtbeschermingszone, geldig na een voorafgaande waarschuwingsfase bij het overschrijden van de grenswaarden voor schadelijke stoffen in de lucht (bijv. > 50 µg/m³ fijnstof) en na een besluit van de betreffende prefect.
Boetes :
68-375 €
Gebied van de milieuzone:
Alle wegen binnen de steden Lyon en Villeurbanne liggen in het gebied van de ZPA-luchtbeschermingszone Lyon. De rijverboden gelden niet op de hoofdwegen A6, A7, A42 en de tunnel op de A6 door de berg “Fourvière”.
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR/ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.