Choose your language:
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

De Franse milieuzones ZCR en ZPA

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

Om schadelijke stoffen vanuit het wegverkeer te verminderen worden er in Frankrijk twee verschillende soorten milieuzones ingevoerd. In deze zones wordt het verkeer vast of gedurende een bepaalde periode beperkt.
In de '"verkeersbeperkingszones" ("zones à circulation restreinte – ZCR") wordt het verkeer vast beperkt. Deze zones zijn vast geldend en de regels in deze zones worden gedurende het jaar aangescherpt.
De "luchtbeschermingszones" ("zones de protection de l’air – ZPA") omvatten grotere gebieden waarin meerdere gemeentes of steden kunnen liggen. Deze zones worden alleen tijdens een luchtvervuilingspiek in werking gezet en gelden meestal maar een paar dagen.
Bepaalde ZPA-zones gelden echter in het gehele gebied van een departement. In de zogenaamde ZPAd ("zone de protection de l’air départementale – ZPAd") worden er pas in het geval van een luchtvervuilingspiek enkele lokale gebieden genomen waarin verkeersbeperkingen getroffen worden.

De ZCR-milieuzones

Foto: Begin en einde van een ZCR milieuzone

De "verkeersbeperkingszones" zijn vaste milieuzones. Dit soort zone wordt meestal in het centrum van een stad ingevoerd, om oude en luchtvervuilende voertuigen van het verkeer uit te sluiten. In het Frans worden deze zones "zones à circulation restreinte" genoemd en met ZCR afgekort.
De invoering van een ZCR in Frankrijk wordt door de betreffende stad of gemeente gedaan en wordt geregeld overeenkomstig de nationale verordening Décret ZCR 2016-847  van 28-6-2018. Na een wettelijke testfase van 6 maanden, waarin ook het recht van inspraak van betroffen personen geldt, kan de zone in werking treden.
Om in de door de steden en gemeenten in Frankrijk vastgelegde ZCR-milieuzones te mogen rijden, heeft u een Crit'Air vignet nodig, dat in 6 categorieën wordt uitgegeven.

De betreffende stad of gemeente legt vast welke Crit'Air-klassen wanneer in de milieuzone mogen rijden. Op een onderbord worden onder het ZCR-bord de dagen en tijdstippen vastgelegd waarin men met bepaalde Crit'Air-vignetten in de zone mag rijden.
Een Crit'Air-vignet kan eventueel ook extra voordelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld bepaalde parkeerplaatsen die door de schoonste klassen mogen worden gebruikt. Dit beslist echter elke gemeente of stad in Frankrijk zelf.
Op langere termijn worden steeds meer categorieën vignetten van de milieuzone geweigerd, zodat in enkele jaren alleen nog maar categorieën E en 1 in de zone mogen rijden.

In een ZCR-zone worden vignettenkleuren beetje bij beetje uitgesloten en zijn niet weersafhankelijk. Echter kan het voorkomen dat de ZCR- en ZPA-zone overlappen. Wanneer er binnen een ZPA-zone door het weer rijverboden worden ingevoerd, gelden deze ook voor de ZCR-zone. De regels van de ZPA-zone gelden dan dus ook voor de ZCR-zone.

Als de ZCR-zone echter niet in een ZPA-zone ligt, veranderen de regels niet.

De ZPA-luchtkwaliteitszones

ZPA-zones ("zones de protection de l’air – ZPA") gelden niet de hele tijd, maar gelden alleen tijdens slecht weer of bij sterke luchtvervuiling. Ze kunnen een gebieden van grote gemeentes omvatten (in het Frans "métropole") of over een bepaald geografisch gebied liggen. De grenzen van elke luchtbeschermingszone zijn daarom vooraf precies vastgelegd.
Omdat ZPA-zones alleen in het geval van een luchtvervuilingspiek geldig zijn, gelden de verkeersbeperkende regels alleen wanneer de voorgeschreven grenswaarden voor luchtvervuiling worden overschreden. Dan worden er bepaalde kleuren vignetten van het verkeer uitgesloten om de emissies van schadelijke stoffen te verminderen. Voor elke luchtbeschermingszone wordt er vooraf advies gegeven welke kleuren vignetten in het geval van zware luchtvervuiling niet in de zone mogen rijden. Echter wordt dit in het concreet geval van luchtvervuiling altijd eerst door de prefect van een departement besloten. 

De grootste ZPA-luchtbeschermingszones binnen een departement zijn doorgaans niet uitgestippeld. In de 95 departementen op het Franse vasteland is het daarom voor bezoekers bijna onmogelijk om de precieze grenzen van een ZPA-milieuzone te herkennen. Overeenkomstig artikel R411-19 van de Franse verkeerswet wordt het besluit om een luchtbeschermingszone met lokale regels in te richten door de prefect van het betreffende departement gedaan. De invoering van een ZPA-zone wordt middels een Décret van de prefect wettelijk bekend gemaakt.

De in de ZPA ingevoerde verkeersbeperkingen gelden niet vanaf de eerste dag dat deze aangekondigd worden. Doorgaans worden ze in de middag of avond voor de volgende dag aangekondigd. De rijverboden gelden in het gehele gebied van de ZPA. In het geval dat er zich binnen de ZPA-zone een stedelijke ZCR-zone bevindt, worden de regels hiervan tijdens een luchtvervuilingspiek overschreven. Pas na het einde van een luchtvervuilingspiek gelden binnen de ZCR-zone weer de vaste verkeersbeperkingen voor de vignettencategorieën.

De ZPAd: regionale luchtbeschermingszones
ZPAd ("zone de protection de l’air départementale – ZPAd") zijn luchtbeschermingszones die in een geheel departement gelden. In welke lokale gebieden binnen de ZPAd er op basis van een luchtvervuilingspiek verkeersbeperkingen ingevoerd worden, is vooraf niet vastgelegd. De betreffende besluit voorziet in het geval van een luchtvervuilingspiek concrete verkeersbeperkingen, die in een concreet besluit van de politie het gebied binnen het departement bepaald waarin de maatregelen worden getroffen. Theoretisch kan een geheel departement van een concrete maatregel worden getroffen, maar dit is relatief onwaarschijnlijk.
In elk geval is de betreffende prefect van een departement verantwoordelijk op grond van de gegevens van het regionale luchtbeschermingsinstituut rijverboden in te voeren wanneer dit nodig is (bijvoorbeeld in een of meerdere gemeentes, op een autosnelweg of binnen het gehele departement). Ook wordt er over de Crit'Air-vignetten die in dit geval niet aan het verkeer mogen deelnemen beslist. 

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR/ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.