Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Crit-Air.fr Informatie over het Crit’Air Ecovignet Het Crit’Air Ecovignet Wie krijgt welke Crit’Air kleur?

Het bovenstaande overzicht toont welke voertuigtypen met welke datum van inschrijving of Euronorm welke Crit’Air-categorie krijgen. Beslissend voor de kleur van het Crit’Air Ecovignet is alleen de emissienorm die in de voertuigdocumenten staat. Wanneer er geen emissienorm is vermeldt, dan geldt (bijna altijd) de datum van registratie.
Pas op: Het auteursrecht van de tabel ligt bij lez-france.fr/Green-Zones GmbH.