Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Algem. voorwaarden

Algemene voorwaarden

§ 1 Algemeen

1. EES European Eco Service GmbH (navolgend Green-Zones genoemd) gebruikt verschillende internetportalen voor commerciële doeleinden onder de naam Green-Zones en biedt klanten milieustickers en registraties voor verschillende landen in hun bestelwinkels aan. De milieustickers en registraties worden uitgegeven door erkende bedrijven en autoriteiten in het betreffende land.

2. Voor de handelsrelaties van welke aard dan ook tussen EES European Eco Service GmbH, Hemholtzstr. 2-9, 10587 Berlin en de klant gelden volgende algemene voorwaarden. Klanten kunnen zowel ondernemers als verbruiker zijn. Verbruikers zijn natuurlijke personen, die een rechtszaak afsluit die overwegend noch tot hun handels- noch hun freelance activiteiten kunnen worden gerekend (§ 13 BGB). Ondernemers zijn natuurlijke of juridische personen of een juridische personenmaatschappij, die bij een rechtszaak in het voordeel van hun handels- of freelance activiteit handelt (§ 14 BGB).

3. De afbeelding van producten in de online winkel laat geen rechtelijk bindend aanbod zien. Door het klikken op de button “met verplichte betaling bestellen” geeft de klant een bindende bestelling door. Een bevestiging van het binnenkomen van de bestelling volgt gelijk na het versturen van de bestelling. Hiermee wordt een koopcontract gerealiseerd. De tekst in het contract wordt opgeslagen, de bestelgegevens en de algemene voorwaarden worden aan de klant per e-mail gestuurd.

4. De taal van het contract is Duits.

§ 2 Levering

1. Wanneer de klant ondernemer (§ 14 BGB) is, wordt er op het risico van de klant geleverd. Dit geldt ook bij deelleveringen. Er wordt aan het door de klant aangegeven adres geleverd.

2. De standaardlevering is, wanneer niet anders beschreven, gratis. Alle andere leveropties (bijvoorbeeld Express) worden met extra kosten in rekening gebracht en moeten uitdrukkelijk door de klant worden gekozen.

§ 3 Wettelijk herroepingsrecht

Volgens § 312g lid 2, nr. 1 van het Duitse BGB , is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging gebaseerd is op een individuele selectie of bepaling door de consument of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

§ 4 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. Missende delen of beschadigingen, die door onverantwoorde behandeling of het onverantwoord inbouwen net als het gebruik van ongeschikt gereedschap of verandering van de originele delen door de klant of door een niet bij Green-Zones horende derde, zijn van de aansprakelijkheid uitgesloten.

2. De aansprakelijkheid richt zich naar de wetsvoorschriften.

§ 5 Opeisbaarheid en betaalvoorwaarden

1. In onze shop staan de volgende betaalmethoden ter beschikking:

Vooruitbetaling
Bij de gekozen betaaloptie vooruitbetaling noemen wij onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na het ontvangen van het betreffende bedrag.

Creditcard
Met het doorsturen van de bestelling geeft u ons ook uw creditcardgegevens door.
Na de legitimatie als officiële kaarthouder laten wij gelijk na de bestelling het creditcardbedrijf de betaling doorvoeren. De betaling wordt door het creditcardbedrijf automatisch doorgevoerd en er wordt geld op uw creditcard vastgezet.

Rekening
1. De betaling met rekening is alleen mogelijk voor verbruikers met een Duits woonadres. De extra kosten bedragen 1,95 euro. De rekeningen van Green-Zones zijn – zover niet schriftelijk of iets anders is afgesproken – onmiddellijk en zonder mindering te betalen.

2. Betalingen in een andere valuta worden met bankafrekening goedgekeurd. De bankkosten hiervoor moeten door de klant worden betaald.

3. Als de klant vertraagt is het koopbedrag te betalen, komen er extra kosten bij van 5% van het betreffende koopbedrag. Als Green-Zones hogere vertragingsschade kan bewijzen, is Green-Zones gerechtigd om deze te laten gelden.

§ 6 Plaats van uitvoering en rechtsgebied

1. Alleen het Duitse recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG) geldt. Voor het geval dat de koper verbruiker is, geldt dit alleen zover wanneer niet gewaarborgde bescherming door dringende bepalingen van het recht der staat, waarin de gebruiker zijn normale verblijf heeft, wordt onttrokken.

2. Als u handelaar in de zin van het handelsrecht bent, juridische persoon van het openbare recht of openbaarrechtelijke overige instantie is uitsluitend het rechtsgebied en plaats van uitvoering voor alle geschillen vanuit contractrelaties tussen ons en u van onze vestiging van onze zaak.

§ 7 Online geschillenbeslechting

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) beschikbaar, die u op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden.

§ 8 Slotbepaling

Mochten enkele voorwaarden – door welke reden dan ook – niet in werking treden, wordt daardoor de geldigheid van de andere voorwaarden niet aangetast.