Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Algemene informatie Vignet Frankrijk en politiek

Het ontstaan en de politieke context van het Franse Crit’Air Ecovignet.

Het Franse vignet is ontstaan in het kader van de Franse wet voor energietransitie en in het bijzonder hun doelstellingen voor de vermindering van luchtverontreinigende stoffen in Frankrijk. Dit Crit’Air-project, wat oorspronkelijk op 01-01-2016 ingevoerd had moeten worden, werd een half jaar verschoven om het dialoog tussen de betrokken lokale overheden en organisaties met de nationale Franse Ministeries te verlengen.

Het Franse vignet werd na een serie van maatregelen van de Franse regering ingevoerd. Dit is in het bijzonder het Derde Milieu- en Gezondheidsplan van de planperiode 2015-2019, het Fijnstof plan van de planperiode 2010-2015, het  Noodplan voor Luchtkwaliteit van 2012 en het Plan voor de Bescherming van de Atmosfeer van 12-02-1015.

Al in het jaar 1998 werd in Frankrijk de eerste groene milieusticker “Pastille verte“ ingevoerd, zodat de meest milieuvriendelijke voertuigen ook tijdens een hoge luchtvervuiling mochten rijden. Dit werd echter in 2012 om verschillende redenen afgeschaft.
Het vignet  is volgens de nationale regelgeving voor het ecovignet (Décret 2016-858 van 29-06-2016) in 6 categorieën en kleuren ingedeeld en onderscheidt daarmee de schoonste en nieuwste voertuigen van oudere en milieuvervuilende voertuigen.

Het “luchtcertificaat” Crit'Air benadrukt daarmee de conformiteit van de voertuigen met verschillende criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en energie-efficiëntie. Onder luchtvervuiling wordt tenminste fijnstof en stikstofoxiden (NOx) verstaan. In dit opzicht is het Crit'Air Ecovignet vergelijkbaar met het Duitse Fijnstofvignet en de Duitse Blauwe Sticker. Het Franse vignet kan vanaf nu in onze webshop worden besteld.

Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.