Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Algemene informatie Uitzonderingen

Uitzonderingen op de milieuzoneregeling in Frankrijk

Sommige voertuigen zijn van het geldende rijverbod binnen de ingevoerde milieuzones uitgesloten. Dit zijn vooral voertuigen van openbare diensten (politie, brandweer, ambulance, etc.) en andere voertuigen van overheidsbedrijven.
Alle voertuigen die een vignet voor Frankrijk kunnen ontvangen zijn ook verplicht er een aan te schaffen. Dit geldt voor voertuigen en bestuurders die van een rijverbod in een ZCR- en ZPA-milieuzone zijn uitgesloten. Personen met beperkte mobiliteit die een parkeerkaart voor mindervaliden hebben moeten toch een Frans vignet hebben, hoewel ze van een mogelijk rijverbod zijn bevrijd. De parkeervergunningen voor gehandicapten zijn overal in Europa hetzelfde, zodat de voertuigen van mensen met een handicap ook in het buitenland herkend kunnen worden.
Andere privévoertuigen kunnen ook van de verplichting van een Crit’Air Ecovignet vrijgesteld worden. Dit gebeurt echter alleen via een speciale goedkeuring van de staat of lokale overheid. Er wordt met name ruimte open gelaten voor oldtimers, oude toeristische voertuigen, pechvoertuigen, etc.

Regelingen voor oldtimers

Voor oldtimers zijn de uitzonderlijke regelingen niet nationaal maar lokaal geregeld, het is in elke zone anders.
Franse bestuurders van oude auto’s hebben in hun rijbewijs het bewijs daarvoor onder de sectie “Z” staan. In de meeste Europese rijbewijzen is het kenmerk oldtimer onder “overige” te vinden. Daar worden “opmerkingen en uitzonderingen” toegevoegd. Bij een controle moet in elk geval door middel van het rijbewijs mworden bewezen dat het voertuig een oldtimer is. Voor hoever het begrip “oldtimer” in andere talen dan het Frans door de politie wordt erkend blijft nog open en onbeantwoord.
 
Oldtimers in Parijs
Door een uitzonderlijke regeling mogen "oldtimers" in de ZCR van Parijs rijden.  Hiermee krijgen ze bij een geldend rijverbod geen boete, wanneer er bewezen kan worden dat het om een oldtimer gaat.
 
Oldtimers in de regio Grenoble en Lyon
In Grenoble en Lyon zijn er op dit moment geen uitzonderingen voor oldtimer. Er wordt zelfs de nadruk erop gelegd, dat oldtimer bestraft worden als ze tijdens een luchtvervuilingspiek in de zone van de betreffende gemeente Grenoble en Lyon rijden. Dit is bijzonder zuur omdat het in het geval van Grenoble ook de autosnelweg naar het zuiden betreft.

Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.