Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Algemene informatie Hoge geldboetes

Hoge geldboetes bij een verkeerd of het ontbreken van een Crit’Air Ecovignet

In het geval van een verkeerd of het ontbreken van een Frans vignet op een voertuig gelden er vanaf 01.07.2017 geldboetes, die zich oriënteren aan de verschillende voertuigtypen. Vrachtwagens en bussen krijgen bijvoorbeeld hogere boetes dan personenauto’s en motoren.

  • 68 euro voor personenauto’s en andere voertuigen (een overtreding van ‘strafcategorie 3’)
  • 135 euro voor vrachtwagens en bussen (een overtreding van ‘strafcategorie 4’)

Als een geldboete niet uiterlijk binnen 45 dagen wordt betaald, wordt de boete in ‘strafcategorie 3’ met  180 euro en in ‘strafcategorie 4’ met 375 euro verhoogd.

Belangrijk informatie voor buitenlanders:
Voor een geldboete van 70 euro of hoger volgt in overeenstemming met de EU richtlijn 2011/82 van 25-10-2011 “ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidgerelateerde verkeersovertredingen” bij niet-betaling een executoriale procedure in het land van herkomst wat tot een gevangenisstraf kan leiden.
Let erop dat bij de boete van 68 euro voor automobilisten zonder vignet er op dit moment in Frankrijk nog geen administratiekosten berekend worden en dat deze kosten nog extra zullen worden berekend door de Franse autoriteiten. Mocht dit in de nabije toekomst wel mee berekend gaan worden, dan zal ook de boete voor automobilisten in elk geval boven de grens van 70 euro komen.
Een niet betaalde bekeuring in het kader van een tenuitvoerlegging kan niet alleen bij vrachtwagen- en buschauffeurs tot een gevangenisstraf leiden, maar ook bij overige automobilisten.

Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.