Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Algemene informatie Het onderbord

De verschillende soorten onderborden

Afbeelding: Lichte bedrijfswagens N1 en vrachtwagens N2, N3 mogen in de periode van maandag tot en met vrijdag van 6.00-19.00 uur alleen met een van de afgebeelde vignetten de milieuzone binnenrijden

Onder het ZCR (Zones à Circulation Restreinte) verbodsbord bevindt zich meestal een onderbord. Op dit onderbord, welke in meerdere varianten voor kan komen, zijn vaak ook de gekleurde Crit’Air Ecovignetten (klassen) opgenoemd die de daarachter liggende ZCR-milieuzone mogen binnenrijden.

Het kan zich hierbij om vrachtwagens, bussen, personenauto’s, bedrijfswagens of motoren handelen. In elk geval worden de betreffende voertuigtypen op het onderbord weergegeven. In het geval van het afgebeelde onderbord betreft dit dus bestelbussen en vrachtwagen die van maandag tot en met vrijdag van 6.00-19.00 uur met een van de 6 afgebeelde vignetten de zone mogen binnenrijden.

Omdat er ook oudere voertuigen zijn die als lichte of zware bedrijfswagen met een registratiedatum voor 01-01-2017 geen Frans vignet meer krijgen is voor deze (in het hier voorliggende geval) van 6.00-19.00 uur van maandag tot en met vrijdag het inrijden verboden.

De oudere onderborden

Afbeelding van een onderbord in Parijs: vrachtwagens en bussen >3,5 t mogen dagelijks van maandag tot en met zondag van 08.00-20.00 uur de milieuzone niet binnenrijden

In veel andere gevallen zijn echter ook onderborden te zien die enkel een inrijverbod weergeven. Deze eenvoudige onderborden, die al sinds 01-09-2015 onder de ZCR-borden zijn aangebracht betekenden tot nu toe dat vrachtwagens of bussen met een gewicht van 3,5 t of meer van de ‘categorie 1’ tussen 08.00-20.00 uur niet de ZCR-zone mogen binnenrijden.
 
Als ‘categorie 1’ worden in Frankrijk voertuigen met schadelijke emissiestoffen aangeduid die zo hoog zijn dat deze tussen 08.00-20.00 uur geen milieuzone mogen binnenrijden.
Dit betreft dus de al eerder genoemde voertuigen van meer dan 3,5 t die geen vignet hebben gekregen. Inrijverboden gelden met betrekking tot de tijden altijd zoals ze op het betreffende bord zijn weergegeven.
Voor oude bussen M2 en M3 >3,5 t net als voor vrachtwagens N2 en N3 >3,5 t geldt het rijverbod echter van maandag tot en met zondag, voor zover deze voor 01-10-2001 zijn geregistreerd.

Het is erg belangrijk om te begrijpen dat alle onderborden onder een bord over het ZCR-inrijverbod altijd baseren op de desbetreffende gemeentelijke verordening, daarom zijn vaak de weekdagen niet op het onderbord aangegeven. Deze kunt u schriftelijk in de betreffende stedelijke verordening terugvinden.

Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.