Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Algemene informatie

Informatie over Crit’Air Ecovignetten

Op 01-07-2016 werd in Frankrijk een milieuvignet met de naam Crit’Air ingevoerd. Dit vignet is in 6 categorieën en kleuren onderverdeeld, afhankelijk van het jaar van inschrijving, de energie-efficiëntie en de uitstoot van het voertuig.
Hiermee worden op midden en lange termijn de uitstoot en luchtverontreinigende stoffen verminderd, nieuwe en energie-efficiënte voertuigen bevorderd, evenals oude, vervuilende voertuigen meer en meer van het verkeer uitgesloten. Door het Franse vignet zal vooral de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof worden gereduceerd.
De indeling van de typen vrachtwagens, bussen, personenauto's en andere voertuigen in de categorieën wordt in het Décret Crit’Air 2016-858 van 29.06.2016 aangegeven.

Vanaf 01-07-2016 werd het verplicht een ecovignet op een voertuig te hebben om in de milieuzone Parijs te mogen rijden. Steden en gemeenten als Grenoble, Lyon, Lille, Straatsburg en Toulouse volgden en regelden in décreten de invoering van het vignet. Voor het ontbreken van het vignet gelden boetes van 68 tot 375 euro. Dit geldt ook voor voertuigen die niet in Frankrijk zijn geregistreerd.
Een overzicht van alle milieuzones in Frankrijk en de verschillende regels die daarin gelden krijgt u hier.

Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.