Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Achtergrondinformatie Fijnstof en stikstofoxiden

Fijnstof en stikstofoxiden hebben invloed op onze gezondheid

Met de invoering van het vignet hoopt de Franse regering dat de relevante EU-richtlijnen inzake luchtvervuiling en de gezondheid van de bevolking zo snel mogelijk bereikt zullen worden. Door het koppelen van de Crit'Air-categorieën aan de EU-emissienormen (EURO-norm 1-6D) en de eerste inschrijving van de voertuigen zal volgens de Franse regering een snelle vermindering van vervuilende stoffen plaatsvinden. De Franse regering verwacht met name een aanzienlijke daling van stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM), koolwaterstoffen (HC) en koolmonoxide (CO).