Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties

Het Crit'Air-vignet is in bijna alle grote steden nodig!

Verdere Low-Emission-Zones (LEZ) zullen in 2020 in Frankrijk worden ingevoerd - Blijf op de hoogte!

Steeds meer vaste en tijdelijke milieuzones (LEZ) worden in Frankrijk ingevoerd

In Frankrijk zullen er vanaf 2020 verdere vaste en weersafhankelijke milieuzones worden ingevoerd. Actuele informatie van 08.02.2020 hier.
Als reactie op luchtvervuilingspieken worden in veel steden meer en meer tijdelijke milieuzones door de bevoegde autoriteiten ingevoerd. In 2019 werden er rijverboden ingevoerd in 10 steden, zoals Lyon, Marseille, Parijs, Straatsburg en het hele departement Isère.
Al sinds juli 2017 moeten bestuurders in Franse milieuzones een geldig vignet voor Frankrijk op hun voertuig hebben. Het Franse vignet, verkrijgbaar in 6 kleuren, onderscheidt oude van nieuwe voertuigen van de euroklasse 0 tot 6.

In 2020 zullen er nieuwe vaste en tijdelijke LEZ-milieuzones (Low-Emission-Zones) worden ingevoerd, die ook een heel departement kunnen omvatten of de uitbreiding van bestaande, vaste zones kunnen zijn. Dit zijn met name de departementen Loire (Saint-Etienne) en de regio Pays de la Loire en andere grote steden zoals Avignon en Nancy.
Actuele informatie is hier beschikbaar en in onze gratis Green-Zones app.

De ZPA-zones (weersgerelateerde milieuzones) die in de grote Franse steden en gemeenten (metropolen) zijn ingevoerd zullen in 2020 verder worden uitgebreid en vereisen steeds meer aandacht van het lokale en Europese handels- en toeristische verkeer. Dit komt vooral omdat de status van deze milieuzones binnen 24 uur kan veranderen en rijbeperkingen voor anders geldige Crit'Air-vignetten kunnen worden bepaald. Concreet betekent dit dat vignetcategorieën die eerder toegang kregen, plotseling niet meer in de milieuzone moge rijden en dat hoge boetes en geweigerde toegang kunnen worden opgelegd.
De permanent ingevoerde ZCR-zones, die voornamelijk in de grotere steden zijn ingevoerd, zullen ook aandacht nodig hebben in 2020, omdat ze vanaf 2020 niet tot nieuwe ZFE-zones (zone à faibles émissions) benoemd worden, maar vaak worden uitgebreid en vergroot.

De dagelijkse en huidige status van toegang voor Zone- toegangsrechten in Frankrijk, evenals vele andere Europese landen, kunt u live in de gratis Green Zones app bekijken, evenals een verwachting voor de volgende dag.

Sinds 01-07-2016 geldt in Parijs de aangescherpte milieuzone ZCR (Zones à Circulation Restreinte), die niet alleen veel oudere voertuigen tussen 8-20 uur de toegang weigert, maar ook alle andere voertuigen de classificatie van Crit'Air Ecovignetten voorschrijft ...
Op 27-11-2017 is er in Toulouse een tijdelijke ZPA-milieuzone ingevoerd. Om de zone in te mogen rijden hebben voertuigen een Franse milieusticker nodig, omdat er al op de derde dag een luchtvervuilingsverbod kan gelden, wat een boete van 365 euro tot gevolg kan hebben ...
Sinds 01-11-2017 is er in Straatsburg een tijdelijke ZPA-zone. Om de zone in te mogen rijden is er een Crit'Air milieuvignet nodig: er kan op elk moment een tijdelijk rijverbod ingevoerd worden, wat hoge boetes tot gevolg kan hebben ...
In Frankrijk zijn er door steden en gemeenten sinds 01-07-2016 zogenaamde ZCR- en ZPA-milieuzones ingericht. Basis hiervan is het nationale Décret Crit’Air van 29-06-2016 en de Franse verkeerswetgeving ...

De Franse milieuzones ZCR en ZPA

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

De in Frankrijk ingevoerde milieuzones zijn ingedeeld in twee soorten zones.
Namelijk een zone waarin verkeersbeperkingen heersen en een zone waarin de luchtkwaliteit beschermd moet worden. Zones met verkeersbeperking worden “verkeersbeperkingszones” genoemd, afgekort “ZCR” genoemd. Zones waarin de luchtkwaliteit moet worden beschermd worden “luchtkwaliteitszones” genoemd, afgekort “ZPA”.

De ZCR-milieuzones

De inrichting van een ZCR in Frankrijk wordt door de betreffende stad of gemeente geregeld, overeenkomstig de verordening Décret ZCR 2016-847 van 28-06-2016. Na een raadplegingsprocedure van 6 maanden, die ook de inspraak van betrokkene personen plant, kan de zone in werking treden. Om door de door Franse steden of gemeenten vastgelegde ZCR-milieuzones te kunnen rijden heeft men een Crit’Air Ecovignet nodig, dat in 6 categorieën kan worden toegewezen. Meer informatie en details over de regels van het binnenrijden hier.

De ZPA-luchtkwaliteitszones
In tegenstelling tot de ZCR-zones zijn de “luchtkwaliteitszones” – in het Frans “Zones de protection de l’air (ZPA)” niet permanent en betrekken ze zich op grote en samengevoegde gemeentes (in het Frans “metropolen”). Ze worden in gemeenten (bijvoorbeeld Grenoble) of in gehele geografische gebieden (bijvoorbeeld in het dal van de rivier de Arve) vastgelegd.
Deze zones zijn alleen in het geval van een luchtvervuilingspiek geldig. Dit betekent dat verkeersbeperkingen alleen dan gelden wanneer voorgeschreven emissiegrenzen van fijnstof en stikstofoxiden gedurende meerdere dagen worden overschreden. Hieruit wordt geleidt welke kleur vignet op welke dag de zone mag binnenrijden. De regels zijn per ZPA-zone en gemeente verschillend. Zodra het weer zich verbetert geldt de beperking in de luchtkwaliteitszone niet meer. Meer informatie en details over de regels van het binnenrijden hier.

Het Crit’Air Ecovignet in Frankrijk
Het sinds 01-07-2016 in Frankrijk ingevoerde Ecovignet wordt in 6 verschillende categorieën/kleuren uitgebracht. Het Ecovignet geldt voor alle voertuigen in alle Franse milieuzones. Alle typen van oude voertuigen kunnen geen vignet krijgen en hebben overdag een rijverbod ...
De afbeeldingen van de Franse vignetten en de bijbehorende verkeersborden van de Franse milieuzones kunnen hier in verschillende versies en bestandsgrootten gedownload worden ...
Eventuele vragen over het bestellen van een Ecovignet voor een in Frankrijk geregistreerd voertuig worden hier beantwoord.  ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Het alleen aanschaffen van het Franse vignet helpt vaak niet. In veel gevallen is het bepalend welk vignettenkleur in welke zones mag rijden en op welke dagen en tijdstippen welke voertuigtypen een doorrijverbod hebben. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier… ...
Hier een overzicht van alle milieustickers die voor de fijnstof-, stikstof-, elektriciteits- en CO2-normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt u de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
De Duitse milieusticker, die ook wel ‘fijnstofsticker’ wordt genoemd, wordt EURO-4 voertuigen voorgeschreven om de Duitse milieuzones binnen te mogen rijden. De informatie over de Duitse milieusticker wordt in 21 talen gegeven en kan bij ons binnen 24 uur gekocht en geleverd worden ...
Stikstofoxiden en fijnstof, vooral van dieselvoertuigen, zijn de reden dat in Frankrijk de ZCR-zones en het Crit’Air Ecovignet zijn ingevoerd. Wie wil weten hoe stikstofoxiden en fijnstof werken en hoe deze stoffen de gezondheid schaden, kan hier gedetailleerde informatie vinden ...
Green-Zones informeert op meer dan 40 Europese websites in meer dan 20 talen over de thema’s fijnstof/stikstofoxiden, milieu, CO2 en de toenemende beperkingen in het verkeer in Europese landen door de invoering van milieuzones ...