Choose your language:
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Het Crit’Air Ecovignet is in Frankrijk ingevoerd!

Al meer dan 27 milieuzones in Frankrijk ingevoerd: hoge boetes voor het ontbreken van Crit'Air-vignetten!

Verschillende soorten milieuzones in Frankrijk kunnen verwarrend zijn: er dreigen boetes voor het handels- en toeristische verkeer

In 2017 zijn er al 28 vaste (ZCR) en weersafhankelijke (ZPA) milieuzones in Frankrijk ingevoerd.
Sinds juli 2017 moeten bestuurders in steeds meer Franse milieuzones een geldig Crit'Air vignet op hun voertuig hebben. Het in 6 kleuren verkrijgbare Crit'Air vignet moet oude van nieuwe voertuigen onderscheiden en de euroklassen 0 tot 5 beetje bij beetje uit steden als Parijs, Straatsburg, Grenoble, Lyon etc. verbannen.

Nadat de stad Parijs al is begonnen het Crit'Air vignet 5 uit het verkeer te bannen, zullen er in korte tijd meer grote steden als Straatsburg en Grenoble volgen.
Ook worden er in 2018 nieuwe milieuzones ingericht die elk een heel departement omvatten en afhankelijk van de mate van luchtvervuiling geldig gemaakt worden. Hiertoe behoren in het bijzonder de departementen rondom de betreffende hoofdsteden van een district: Orleans, Chartres, La Roche-sur-Yon, Annecy, Chambery etc.

De ZPA-zones die in de grote steden en gemeenten extra zijn ingevoerd (weersafhankelijk) vragen aandacht van het lokale en Europeese handels- en toerismeverkeer omdat de status van deze milieuzones, in tegenstelling tot de permanente ZCR-zones, binnen 24 uur veranderen kan en een rijverbod voor normaal toegestane Crit'Air vignetten plots kan gelden.

De dagelijkse status van bevoegdheid om in de milieuzone te rijden voor de milieuzones in Frankrijk krijgt u bij Green-Zones in de actuele status en ook voor de daaropvolgende dag hier op het internet en via de Green-Zones app.
Hier kunt ook de actuele inrijstatus van de volgende milieuzones bekijken: Parijs ZCR, Parijs ZPA, Grenoble ZCR, Grenoble ZPA, Lille ZPA, Lille ZCR, Straatsburg ZCR, Straatsburg ZPA, Lyon ZPA, Toulouse ZPA.

Sinds 01-07-2016 geldt in Parijs de aangescherpte milieuzone ZCR (Zones à Circulation Restreinte), die niet alleen veel oudere voertuigen tussen 8-20 uur de toegang weigert, maar ook alle andere voertuigen de classificatie van Crit'Air Ecovignetten voorschrijft ...
Op 27-11-2017 is er in Toulouse een tijdelijke ZPA-milieuzone ingevoerd. Om de zone in te mogen rijden hebben voertuigen een Crit'Air vignet nodig, omdat er al op de derde dag een luchtvervuilingsverbod kan gelden, wat een boete van 365 euro tot gevolg kan hebben ...
Sinds 01-11-2017 is er in Straatsburg een tijdelijke ZPA-zone. Om de zone in te mogen rijden is er een Crit'Air milieuvignet nodig: er kan op elk moment een tijdelijk rijverbod ingevoerd worden, wat hoge boetes tot gevolg kan hebben ...
In juli 2017 werd in het gehele departement Gironde met als hoofdstad Bordeaux een luchtbeschermingszone ingevoerd. Bij het optreden van een luchtvervuilingspiek is de prefect bevoegd om het Crit'Air-vignet te verplichten of de vignettenklasse 5 of lagere klassen van het verkeer uit te sluiten ...
In juni 2017 werd in het gehele departement Bouches-du-Rhône met als hoofdstad Marseille een luchtbeschermingszone ingevoerd. In het geval van een luchtvervuilingspiek heeft de prefect de bevoegdheid het Crit'Air-vignet verplicht te maken, de vignettenklassen 4 en 5 of zelfs lagere klassen van het verkeer uit te sluiten ...
In augustus 2017 werd in het gehele departement Hérault met als hoofdstad Montpellier een luchtbeschermingszone ingevoerd. In het geval van een luchtvervuilingspiek heeft de prefect de bevoegdheid het Crit'Air-vignet verplicht te maken, de vignettenklassen 4 en 5 of zelfs lagere klassen van het verkeer uit te sluiten ...
In november 2017 werd in het gehele departement Savoie met als hoofdstad Chambery een luchtbeschermingszone ingevoerd. Bij het optreden van een luchtvervuilingspiek is de prefect bevoegd om het Crit'Air-vignet te verplichten of de vignettenklasse 5 of lagere klassen van het verkeer uit te sluiten ...
In oktober 2017 werd in het gehele departement Isère met als hoofdstad Grenoble een luchtbeschermingszone ingevoerd. In het geval van een luchtvervuilingspiek heeft de prefect de bevoegdheid het Crit'Air-vignet verplicht te maken, de vignettenklassen 4 en 5 of zelfs lagere klassen van het verkeer uit te sluiten ...
In oktober 2017 werd in het gehele departement Vendée met als hoofdstad La Roche-sur-Yon een luchtbeschermingszone ingevoerd. In het geval van een luchtvervuilingspiek kan de prefect het Crit'Air-vignet verplicht maken of enkele of alle hoge vignettenklassen van het verkeer uitsluiten ...
In november 2017 werd in het gehele departement Eure-et-Loir met als hoofdstad Chartres een luchtbeschermingszone ingevoerd. In het geval van een luchtvervuilingspiek heeft de prefect de bevoegdheid het Crit'Air-vignet verplicht te maken, de vignettenklassen 4 en 5 van het verkeer uit te sluiten ...
In november 2017 werd in het gehele departement Puy-de-Dôme met als hoofdstad Clermont-Ferrand een luchtbeschermingszone ingevoerd. Bij het optreden van een luchtvervuilingspiek is de prefect bevoegd om het Crit'Air-vignet te verplichten of de vignettenklasse 4 en 5 of lagere klassen van het verkeer uit te sluiten ...
In Frankrijk zijn er door steden en gemeenten sinds 01-07-2016 zogenaamde ZCR- en ZPA-milieuzones ingericht. Basis hiervan is het nationale Décret Crit’Air van 29-06-2016 en de Franse verkeerswetgeving ...

De Franse milieuzones ZCR en ZPA

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

De in Frankrijk ingevoerde milieuzones zijn ingedeeld in twee soorten zones.
Namelijk een zone waarin verkeersbeperkingen heersen en een zone waarin de luchtkwaliteit beschermd moet worden. Zones met verkeersbeperking worden “verkeersbeperkingszones” genoemd, afgekort “ZCR” genoemd. Zones waarin de luchtkwaliteit moet worden beschermd worden “luchtkwaliteitszones” genoemd, afgekort “ZPA”.

De ZCR-milieuzones

De inrichting van een ZCR in Frankrijk wordt door de betreffende stad of gemeente geregeld, overeenkomstig de verordening Décret ZCR 2016-847 van 28-06-2016. Na een raadplegingsprocedure van 6 maanden, die ook de inspraak van betrokkene personen plant, kan de zone in werking treden. Om door de door Franse steden of gemeenten vastgelegde ZCR-milieuzones te kunnen rijden heeft men een Crit’Air Ecovignet nodig, dat in 6 categorieën kan worden toegewezen. Meer informatie en details over de regels van het binnenrijden hier.

De ZPA-luchtkwaliteitszones
In tegenstelling tot de ZCR-zones zijn de “luchtkwaliteitszones” – in het Frans “Zones de protection de l’air (ZPA)” niet permanent en betrekken ze zich op grote en samengevoegde gemeentes (in het Frans “metropolen”). Ze worden in gemeenten (bijvoorbeeld Grenoble) of in gehele geografische gebieden (bijvoorbeeld in het dal van de rivier de Arve) vastgelegd.
Deze zones zijn alleen in het geval van een luchtvervuilingspiek geldig. Dit betekent dat verkeersbeperkingen alleen dan gelden wanneer voorgeschreven emissiegrenzen van fijnstof en stikstofoxiden gedurende meerdere dagen worden overschreden. Hieruit wordt geleidt welke kleur vignet op welke dag de zone mag binnenrijden. De regels zijn per ZPA-zone en gemeente verschillend. Zodra het weer zich verbetert geldt de beperking in de luchtkwaliteitszone niet meer. Meer informatie en details over de regels van het binnenrijden hier.

Het sinds 01-07-2016 in Frankrijk ingevoerde Crit’Air Ecovignet wordt in 6 verschillende categorieën/kleuren uitgebracht. Het Ecovignet geldt voor alle voertuigen in alle Franse milieuzones. Alle typen van oude voertuigen kunnen geen vignet krijgen en hebben overdag een rijverbod ...
De afbeeldingen van de Crit’Air Ecovignetten en de bijbehorende verkeersborden van de Franse milieuzones kunnen hier in verschillende versies en bestandsgrootten gedownload worden ...
Eventuele vragen over het bestellen van een Crit’Air Ecovignet voor een in Frankrijk geregistreerd voertuig worden hier beantwoord.  ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Het alleen aanschaffen van het Franse Crit’Air Ecovignet helpt vaak niet. In veel gevallen is het bepalend welke Crit’Air kleur in welke zones mag rijden en op welke dagen en tijdstippen welke voertuigtypen een doorrijverbod hebben. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier… ...
Hier een overzicht van alle milieustickers die voor de fijnstof-, stikstof-, elektriciteits- en CO2-normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt u de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
De Duitse milieusticker, die ook wel ‘fijnstofsticker’ wordt genoemd, wordt EURO-4 voertuigen voorgeschreven om de Duitse milieuzones binnen te mogen rijden. De informatie over de Duitse milieusticker wordt in 21 talen gegeven en kan bij ons binnen 24 uur gekocht en geleverd worden ...
Stikstofoxiden en fijnstof, vooral van dieselvoertuigen, zijn de reden dat in Frankrijk de ZCR-zones en het Crit’Air Ecovignet zijn ingevoerd. Wie wil weten hoe stikstofoxiden en fijnstof werken en hoe deze stoffen de gezondheid schaden, kan hier gedetailleerde informatie vinden ...
Green-Zones informeert op meer dan 40 Europese websites in meer dan 20 talen over de thema’s fijnstof/stikstofoxiden, milieu, CO2 en de toenemende beperkingen in het verkeer in Europese landen door de invoering van milieuzones ...