Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Wandea/La Roche-sur-Yon Strefa ZPAd
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPAd Wandea / La Roche-sur-Yon

W dniu 3.10.2017 prefekt departamentu Wandea (Vendée) podpisał dekret, w którym ogłosił wprowadzenie w ramach departamentu winiety Crit'Air i która wszedł w życie w tym dniu. Dekret opisuje katalog środków, które mogą być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza dla niektórych typów pojazdów i klas Euro. Cechą charakterystyczną jest jednak to, że w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza dopiero zostanie określone miasto lub gmina w ramach departamentu, w którym zostanie wprowadzona w życie strefa ekologiczna zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo. Jednakże nadal wymaga to odrębnego komunikatu prefekta. Oznacza to, że w ZPAd Wandea (Vendée) mogą być obecnie stosowane lokalnie zmieniające się zakazy jazdy, do których właściciel pojazdu powinien się lepiej dostosować.

Wandea (Vendée - departament nr 85) jest jednym z 5 departamentów w regionie Kraj Loary (Pays de la Loire) i liczy 667.000 mieszkańców na powierzchni około 6.800 km². La Roche-sur-Yon, licząca 54.000 mieszkańców na powierzchni 88 km², jest siedzibą powiatu Wandea (Vendée), w którym znajduje się również siedziba prefekta.

Zgodnie z danymi pomiarowymi regionalnego Instytutu Monitorowania Jakości Powietrza "Air Pays de Loire" ("Airpl") to głównymi problemami zanieczyszczeń są: dwutlenek azotu, pył zawieszony, dwutlenek siarki i ozon. Z tego powodu wprowadza się obecnie tymczasową strefę ekologiczną, która stanie się obowiązkowa dla wszystkich pojazdów w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza zgodnie z dekretem prefekta n°17/CAB-SIDPC/542.
Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Prefektura przewiduje w przypadku szczytowego poziomu zanieczyszczenia powietrza katalog środków podejmowanych w kilku etapach. Po ostrzeżeniu w pierwszym kroku wyzwalany jest alarm zanieczyszczenia powietrza. Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu. W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych poziomów zanieczyszczeń nadal utrzymuje się powyżej wcześniej wymienionych wartości, wówczas środki opcjonalne z zakazem prowadzenia pojazdów mogą być stosowane natychmiast lub w dowolnym momencie  w ramach drugiego etapu. Są to w szczególności przepisy dotyczące zróżnicowanej regulacji ruchu drogowego w oparciu o plakietkę francuską („circulation différenciée“). Następnie przewidziane są również przepisy zakazujące używania parzystych lub nieparzystych tablic rejestracyjnych w jednym dniu. W tym drugim etapie alarmowania prefekt może również wyłączyć z ruchu poszczególne klasy plakietki francuskiej i niektóre typy pojazdów.

Szczególne zasady do poziomów zanieczyszczenia
Ogólnie rzecz biorąc, klasy plakietek francuskich, które mogą być wykluczone z ruchu są określone z góry w dekrecie prefekta. W tym przypadku, w przypadku Departamentu Wandea (Vendée), tylko w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza podaje się informację, czy winieta jest ogólnie wymagana i czy ponadto poszczególne plakietki francuskie można wykluczyć z ruchu drogowego. Można jednak założyć, że w przypadku plakietki francuskiej E, 1 i 2 zakaz prowadzenia pojazdów zostanie prawdopodobnie wyłączony.

Granice strefy ekologicznej Wandea

Zazwyczaj granica strefy ZPAd we Francji jest określona dekretem właściwego prefekta.
W tym przypadku może to jednak dotyczyć całego obszaru departamentu Wandea (Vendée). Jedynie w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza będzie podany dokładny zasięg strefy dotkniętej konkretnym ograniczeniem ruchu poprzez dodatkowe, odrębne zgłoszenie, które może zostać wydane w ciągu jednego dnia.
W każdym przypadku należy zauważyć, że w przypadku alarmu o zanieczyszczeniu powietrza może to mieć wpływ na autostrady A83 (pomiędzy Nantes a Niort) i A87 (pomiędzy Angers a Les Sables-d' Olonne).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Vendée/La Roche-sur-Yon ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
03.10.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Zależna od warunków atmosferycznymi strefa ochronny powietrza obowiązująca po uprzednim ostrzeżeniu w przypadku przekroczenia wartości granicznych dla zanieczyszczeń, np. > 50 µg/ m³ pyłu zawieszonego i po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ta obejmuje zasadniczo cały departament Wandei. Odpowiedni zakres strefy aktywowanej zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i ogłoszony w odpowiednim komunikacie indywidualnym, który równocześnie ogłasza wejście strefy w życie. W departamencie Wandei mogą być nią objęte autostrady A83 i A87.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.