Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Vienne/Poitiers Strefa ZPAd
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPAd Vienne / Poitiers

W dniu 15.09.2017 przez prefekta departamentu Vienne został podpisany dekret, w którym ogłoszono wprowadzenie winiety Crit’Air Vignette na terenie departamentu Vienne. Dekret opisuje katalog środków, które mają być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza. Specyfika procedury polega na tym, że dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza podane zostanie miasto lub gmina w departamencie, w którym obowiązywać będzie strefa zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo.
Ustalenia, w jakim zakresie które z miast i gmin zostaną objęte, leży w gestii prefekta departamentu Vienne. Oznacza to, że w ramach ZPAd Vienne może dojść do lokalnych i czasowo ograniczonych i zmieniających się zakazów jazdy, do których właściciel pojazdu powinien się dostosować.

Departament Vienne (departament nr 86) jest jednym z 12 departamentów regionu Nowa Akwitania i domem dla ponad 435.000 mieszkańców na ok. 7.000 km². Stolicą departamentu Vienne jest miasto Poitiers, które na powierzchni 42 km² zamieszkuje ok. 88.000 osób, będące równocześnie siedzibą prefekta departamentu. 

Aby być przygotowanym na możliwe szczyty zanieczyszczenia powietrza w departamencie wprowadzono czasowo obowiązującą strefę ekologiczną, która przy utrzymującym się zanieczyszczeniu powietrza staje się obowiązkiem dla wszystkich pojazdów zgodnie z dekretem prefekta n°2017-SIDPC-013 vom 15.09.2017.
Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

Prefektura departamentu przewiduje w razie wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza katalog środków na kilku poziomach. Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów. Najpierw zostaną wykluczone pojazdy nieposiadające plakietki francuskiej oraz te z plakietkami francuskimi 5. Jeśli poziomy zanieczyszczeń nadal będą przekraczały wartości graniczne, to w następnym kroku z ruchu zostaną wykluczone pojazdy z plakietką francuską 4.
Dodatkowo mogą zostać także podjęte alternatywne środki, które umożliwiają zakaz ruchu dla parzystych lub nieparzystych numerów rejestracyjnych w danym dniu.

Granice strefy ekologicznej Vienne

W niniejszym przypadku departamentu Vienne ograniczeniami ruchu mogą zostać objęte części departamentu. Dopiero w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza zostanie komunikatem prasowym prefektury ogłoszony obszar, w którym mają obwiązywać ograniczenia.
W każdym razie należy zwrócić uwagę, że w przypadku alarmu zanieczyszczenia powietrza ograniczeniami może zostać objęta autostrada A10 (z Paryża do Bordeaux).

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Vienne/Poitiers ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
15.09.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza ZPAd zależna od pogody, obowiązująca po poziomie ostrzegawczym przy przekroczeniu limitów zanieczyszczeń, np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego, po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Obszar strefy ZPAd może w zasadzie obejmować cały departament Vienne. Odpowiedni zakres strefy aktywowanej zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i zostanie ogłoszony w specjalnym komunikacie prasowym wydanym przez prefekturę, który następnie ogłosi wejście strefy w życie. Możliwe objęcie w departamencie autostrady A10.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.