Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Tuluza Strefa ZPA
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPA Tuluza

Dnia 26.10.2017 przez prefekta departamentu Górna Garonna (Haute-Garonne) został podpisany dekret, w którym zarządzono wprowadzenie winietki Crit'Air w mieście Tuluza (Toulouse). Dekret opisuje katalog środków, które mają być zastosowane w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza. Ta strefa ochrony powietrza ZPA będzie powoływana do życia tylko po każdorazowym, zależnym od pogody obwieszczeniu przez właściwego prefekta. 
Tuluza jest miastem powiatowym departamentu Górna Garonna (nr 31), w której siedzibę ma także prefekt. Znajduje się w regionie Oksytania. Tuluza jest domem dla ponad 472.000 mieszkańców na ok. 118 km².

Lotnisko Blagnac wraz z zakładami Airbusa oraz kwitnący przemysł chemiczny czynią z Tuluzy przemysłowe centrum regionu Oksytania. Z tego powodu w regionie od dawna występuje problem szczególnie wysokiego zanieczyszczenia powietrza, która z doświadczenia wzrasta dodatkowo zimą. Wewnątrz obwodnicy śródmieścia, w miejskich dzielnicach, wartości powietrza są wprawdzie dosyć stabilne, jednakże wartości dla ozonu bardzo regularnie przekraczają ustalone granice.

Aby być przygotowanym na powtarzające się szczyty zanieczyszczenia powietrza wprowadzono w mieście Tuluza czasowo obowiązującą strefę ekologiczną (ZPA), która przy utrzymującym się zanieczyszczeniu powietrza staje się obowiązkowa dla wszystkich pojazdów zgodnie z dekretem Erlasses N°31-2017-10-26-006 (12 MB) vom 26.10.2017 od 01.12.2017.
Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza wchodzą w życie środki na kilku poziomach.
Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu.
W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach Strefa ochrony powietrza ZPA o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów. Pojazdy, które nie posiadają plakietki francuskiej lub posiadają szczególne kategorie plakietki francuskiej, mogą zostać wykluczone z ruchu.

Granice strefy ekologicznej Tuluza

Granice strefy ekologicznej ZPA obejmują wielkie części obszaru miasta i są zdefiniowane przez obwodnicę „Périphérique“.
Ważnym jest, aby pamiętać przy granicach strefy ekologicznej, że obwodnica (A62, A61, A620) znajduje się poza strefą ekologiczną. Tak więc w razie niespodziewanego alarmu zanieczyszczenia powietrza odpowiednie autostrady obwodnicy mogą być nadal używane.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna ZPA Tuluza – Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.12.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Zależna od pogody strefa ochrony powietrza, ważna od 3 dnia szczytu zanieczyszczenia powietrza (> 80 µg/m³ pyłu zawieszonego) po progu ostrzegawczym (> 50 µg/m³ pyłu zawieszonego).
Grzywna:
68 - 375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Granice strefy ekologicznej ZPA obejmują wielkie części obszaru miasta i są zdefiniowane przez obwodnicę „Périphérique“.
Ważnym jest, aby pamiętać przy granicach strefy ekologicznej, że obwodnica (A62, A61, A620) znajduje się poza strefą ekologiczną. Tak więc w razie niespodziewanego alarmu zanieczyszczenia powietrza odpowiednie autostrady obwodnicy mogą być nadal używane.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.