Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Strasburg Strefa ZPA
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPA Strasburg (eurometropolia)

W dniu 31 października 2017 r. prefekt departamentu Bas-Rhin (nr. 67), podpisał dekret,  który stanowi o wprowadzeniu plakietki Crit'Air w eurometroplolii Strasburg (duża gmina). Dekret zawiera opis katalogu działań, które należy podjąć w przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza. Strefa ochrony powietrza ZPA wchodzi w życie tylko wtedy, gdy zostanie ona aktywowana przez właściwego prefekta ze względu na warunki pogodowe.

Francuska eurometropolia Strasburg znajduje siȩ w departamencie Bas-Rhin w regionie Grand-Est. Obejmuje ona łącznie 33 gminy na powierzchni równej 340 km² i jest zamieszkała przez ponad 487 000 mieszkańców. Miasto okrȩgowe Strasburg, bȩdące również siedziba prefekta, obejmuje powierzchnię 78 km² i liczy około 277 000 mieszkańców.
W celu przygotowania się na powtarzające się szczyty zanieczyszczeń powietrza, została w eurometropolii Strasburg wprowadzona, obowiązującą czasowo strefa ekologiczna (ZPA), która będzie, zgodnie z dekretem z 31.10.2017,  obejmować wszystkie pojazdy w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza.

Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

W przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza wchodzą w życie środki na kilku poziomach.
Po uprzednim ostrzeżeniu, które początkowo nie ma wpływu na ruch drogowy, pierwszym krokiem jest uruchomienie pierwszego alarmu o zanieczyszczeniu powietrza.
Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu. W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach Strefa ochrony powietrza ZPA o 20 km/godz.
Jeśli w następnych dniach jeden z powyższych poziomów zanieczyszczeń nadal będzie przekraczał te wartości, to mogą nastąpić zakazy jazdy dla wszystkich pojazdów. Pojazdy, które nie posiadają plakietki francuskiej lub posiadają szczególne kategorie plakietki francuskiej, mogą zostać wykluczone z ruchu.

Granice strefy ekologicznej eurometropolii Strasburg

W przedstawionym tutaj przypadku strefy ekologicznej ZPA eurometropolii Strasburg, wszystkie należące do niej 33 gminy, mogą zostać dotknięte ograniczeniami i zakazami ruchu.
W przypadku alarmu o zanieczyszczeniu powietrza główne osie: A4 (z i do Paryża, przez Reims i Metz), A35 (przebiegająca wzdłuż granicy Niemiec od Bazylei na południu, w kierunku  Mannheim na północy), N83 (z i do Colmar), N353 (z i do Offenburga w Niemczech) oraz D1083 (z i do Sélestat), nie zostaną objȩte zakazem i bȩdą przejezdne.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Strasburg (eurometropolia) ZPA – Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
31.10.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Strefa ochrony powietrza zależna od pogody, obowiązująca po wstępnym ostrzeżeniu przy przekroczeniu granic zanieczyszczenia (np. > 50 µg/m³ dla pyłu zawieszonego) i po każdorazowej decyzji odpowiedniego prefekta.
Grzywna:
68 - 375 Euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Terytorium strefy ekologicznej ZPA eurometropolii Strasburg obejmuje wszystkie 33 gminy obszaru metropolitalnego. Wszystkie one mogą być objȩte ograniczeniami oraz zakazem ruchu drogowego.
W przypadku alarmu o zanieczyszczeniu powietrza główne osie: A4, A35,N83, N353oraz D1083 nie zostaną objȩte zakazem i bȩdą przejezdne.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.