Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Wasz eko-operator dla plakietek i rejestracji
Crit-Air.fr Strefy ekologiczne we Francji Sabaudia/Chambery Strefa ZPAd
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ochrony powietrza ZPAd Sabaudia / Chambery

W dniu 02.11.2017 r. prefekt departamentu Sabaudia (Savoie) podpisał dekret, w którym zapowiedział wprowadzenie w ramach departamentu winiety Crit' Air. Dekret opisuje katalog środków, które mogą być stosowane w przypadku szczytu zanieczyszczenia powietrza dla niektórych typów pojazdów i klas Euro. Cechą charakterystyczną jest jednak to, że w przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza dopiero zostanie określone miasto lub gmina w ramach departamentu, w którym zostanie wprowadzona w życie strefa ekologiczna zależna od pogody. ZPAd (zone de protection de l'air départementale) nie jest zatem lokalną lub regionalną strefą ochrony powietrza, której granice są jasno określone (ZPA), lecz całym departamentem, w którym ograniczenia ruchu mogą być stosowane tymczasowo. Wymaga to osobnego dekretu prefekta lub lokalnych władz policyjnych. Oznacza to, że w ramach ZPAd dla Sabaudii mogą być teraz wprowadzone lokalne zmienne zakazy jazdy, do których musi się dostosować właściciel pojazdu. 
Sabaudia (Savoie - departament nr 73) jest jednym z 12 departamentów w regionie Owernia-Rodan-Alpy (Auvergne-Rhône-Alpes) i liczy 427.000 mieszkańców na powierzchni około 6.000 km². Chambery liczące 60.000 mieszkańców na powierzchni 21 km² jest siedzibą powiatu Sabaudia, w którym mieści się także siedziba prefekta.
Według danych regionalnego Instytutu Jakości Powietrza ATMO Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Sabaudia występują regularne szczyty zanieczyszczeń powietrza, które rosną szczególnie zimą. Z tego powodu wprowadza się obecnie tymczasową strefę ekologiczną, która stanie się obowiązkowa dla wszystkich pojazdów w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza zgodnie z dekretem prefekta n°DSIPC-2017-1102.
Każde naruszenie obowiązku posiadania winiety i ograniczenia ruchu będą karane grzywną w wysokości od 68 do 375 euro; płatności bezpośrednio na miejscu będą nieco mniejsze. Opiera się on na art. L. 325-1 do L. 325-3 i R. 411-19 francuskiego kodeksu drogowego.

W przypadku szczytu zanieczyszczeń powietrza prefektura przewiduje katalog działań w kilku etapach. Po ostrzeżeniu w pierwszym kroku wyzwalany jest alarm zanieczyszczenia powietrza („niveau d’alerte N1“)  poziomu 1. Kryterium jest to, gdy zgodnie z dziennym lub godzinnym pomiarem przeprowadzonym przez właściwy instytut jakości powietrza przekroczona została ilość 50/80 µg/ m³ dla pyłu zawieszonego lub 180/240 µg/ m³ dla ozonu lub 300/500 µg/ m³ dla dwutlenku siarki lub 200/400 µg/ m³ dla dwutlenku azotu. W związku z tym należy zmniejszyć prędkość na drogach strefy ekologicznej ZPAd o 20 km/godz.

Jeżeli po dwóch dniach jeden z wyżej wymienionych poziomów zanieczyszczeń nadal przekracza te wartości, drugim środkiem jest zgłoszenie alarmu o zanieczyszczeniu powietrza („niveau d’alerte N2“) z zakazem jazdy, przy czym w ciągu dwóch dni alarmu mogą jechać tylko pojazdy posiadające plakietkę francuską E, 1, 2, 3, 4, 5.
Jeżeli drugi etap trwa dłużej niż 2 dni, wszystkie pojazdy z plakietką francuską 5 można również wykluczyć z ruchu.
Po pierwszych dwóch poziomach, prefekt może wywołać trzeci poziom alarmu, który jest zaostrzeniem drugiego poziomu (oficjalny termin „niveau N2 aggravé“). W tym trzecim etapie prefekt może wyłączyć z ruchu dalsze klasy plakietek francuskich.

Szczególne zasady do poziomów zanieczyszczenia
W trzecim etapie ("niveau N2 aggravé“)  prefekt może wykluczyć zgodnie z dekretem nienazwaną liczbę klas Crit' Air z ruchu na określonym obszarze jego departamentu. W związku z tym nie ma pewności, która klasa plakietki francuskiej może jeździć w przypadku szczytu zanieczyszczeń. Można jednak założyć, że w przypadku plakietki francuskiej E, 1 i 2 zakaz prowadzenia pojazdów zostanie prawdopodobnie wyłączony.

Granice strefy ekologicznej Sabaudia

Zazwyczaj granica strefy ZPAd we Francji jest określona dekretem właściwego prefekta.
W takim przypadku może to jednak dotyczyć całego obszaru departamentu Sabaudia. Dopiero w przypadku wystąpienia szczytu zanieczyszczenia powietrza, będzie określany dokładny zasięg strefy dotkniętej konkretnym ograniczeniem ruchu, poprzez dodatkowy, odrębny dekret, który może zostać wydany w ciągu jednego dnia.
W każdym razie należy zauważyć, że w przypadku alarmu zanieczyszczenia powietrza może to mieć wpływ na autostrady A41 do i z Annecy oraz A43 do i z Lyonu i w kierunku Turynu. Może to mieć również wpływ na A430, która prowadzi w obrębie departamentu do Albertville.

Tabelaryczny przegląd strefy ekologicznej

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Sabaudia/Chambery ZPAd - Francja
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
21.11.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Zależna od warunków atmosferycznymi strefa ochronny powietrza obowiązująca po uprzednim ostrzeżeniu w przypadku przekroczenia wartości granicznych dla zanieczyszczeń, np. > 50 µg/ m³ pyłu zawieszonego i po decyzji prefekta.
Grzywna:
68-450 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa obejmuje teoretycznie swoim zasięgiem cały departament Sabaudia. Odpowiedni zakres strefy zostanie na nowo zdefiniowany podczas każdego szczytu zanieczyszczenia powietrza i ogłoszony w odpowiednim dekrecie indywidualnym, który ogłasza wejście w życie strefy. Możliwymi objętymi autostradami w departamencie Sabaudia są A41, A43 i A430.
Tutaj zamówicie francuską winietę dla francuskich stref ekologicznych (ZCR/ZPA) we Francji

 

 

.